Vārda dienu svin: Svens, Leonora
   


Notiks seminārs par prasībām bērnu spēļu laukumiem :: 31.08.2015 16:59:02

8. septembrī plkst. 10.00 Skrundas k/n mazajā zālē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību organizē Vitas Visockas (patēriņa preču uzraudzības daļas vecākā eksperte) tikšanos ar atbildīgajiem pašvaldības pārstāvjiem un bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem, izglītības iestāžu un NVO pārstāvjiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2008., 2010., 2011. un 2014. gadā veica apsekojumus Republikas pilsētu un novadu pašvaldību teritorijās esošajos bērnu spēļu laukumos, kuru laikā konstatēja vairākas neatbilstības:

a) nav informācijas (aprīkojuma marķējums, informatīvā plāksne);

b) trūkumi spēļu laukumu projektēšanā, virsmu pārklājumu nodrošināšanā (drošības zonu neievērošana, netiek nodrošināts atbilstošs pārklājums/pietiekošs pārklājuma līmenis);

c) nepietiekoša spēļu laukumu uzturēšana (bojātas/nodilušas virsmas, salauztas iekārtas);

d) nedrošu iekārtu uzstādīšana/vecu, nedrošu iekārtu lietošana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai pasargātu bērnus no nelaimes gadījumiem, ko var izraisīt drošuma prasībām neatbilstošas bērnu spēļu laukumu iekārtas vai iekārtas, kurām nav veikta pienācīga tehniskā apkope, tiek rīkots informatīvais seminārs, lai:

  • sniegtu informāciju par iepriekš veikto bērnu spēļu laukumu apsekojumu rezultātiem un prasībām bērnu spēļu laukumiem, kā arī to aprīkojumu, pārklājumu un bērnu spēļu laukumu pārbaudi un apkopi,
  • veicinātu izpratni par piemērojamām prasībām un novērtētu situāciju pašvaldības teritorijā esošajos bērnu spēļu laukumos, veikt kopīgus bērnu spēļu laukumu apsekojumus Skrundas pilsētā.

Vienlaicīgi PTAC informē, ka ņemot vērā novērotās problēmas un tendences, PTAC ir izstrādājis Vadlīnijas spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai. Vadlīnijas sevī ietver norādījumus kā izvēlēties drošuma prasībām atbilstošu aprīkojumu, ieteikumus laukumu projektēšanai un uzstādīšanai, kā arī rekomendācijas bērnu spēļu laukumu pārbaudei un apkopei. Vadlīnijas pieejamas ŠEIT.

Pieteikšanās un papildu informācija: daina.abele@skrunda.lvtālrunis 63321311, 29407389

Teksts: Daina Ābele, Skrundas novada pašvaldības iestādes "Alternatīvās aprūpes dienas centrs" vadītāja

Publicitātes foto

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv