Vārda dienu svin: Ritvars, Oskars, Anvars
   


Latvijas veselības nedēļa 2016
Ievietots 11.02.2016 09:05:58

No 23.-29. maijam starptautiskā projekta “NowWeMOWE” ietvaros notiks “Latvijas veselības nedēļa 2016” jeb MOVE Week. Veselības nedēļā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās gatavības. 

“NowWeMOWE” ir lielākā Eiropas “sports visiem” kampaņa, kuras mērķis ir līdz 2020. gadam iesaistīt fiziskās aktivitātēs 100 miljonus Eiropas iedzīvotājus. To plānots sasniegt, sadarbojoties ar valsts mēroga organizācijām, kas savukārt koordinētu un veicinātu pašvaldību rīkotās aktivitātes savu valstu ietvaros. Koordinējošā organizācija Latvijā ir Latvijas Tautas sporta asociācija. Veselības nedēļā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās gatavības.

“Latvijas Veselības nedēļa” tiek organizēta lai:

  • sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīves veida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem;
  • piedāvāt fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties.

Lūgums pasākumu organizatoriem – skolām, interešu klubiem, NVO, sporta entuziastiem u.c., piesakoties anketu nosūtīt arī Skrundas novada pašvaldības kontaktpersonai šajā projektā Inesei Ivānei ivane.inese@inbox.lv (tālr. 29427990).

Nolikums_veselibas_nedela_2016.pdf

Informacijas_lapa.doc


Teksts: Latvijas Tautas sporta asociācija
www.sportsvisiem.lv

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv