Vārda dienu svin: Marģers, Anastasija
   


Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 26. marta - 1. aprīlim
Ievietots 26.03.2012 13:18:03

26.marts, pirmdiena

 • 10.00 – 12.00 SEB bankas speciālisti konsultēs Skrundas iedzīvotājus un uzņēmējus Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11.
 • 17.00 Lēnu ciemata centrā Skrundas novada pašvaldības iedzīvotāju sapulce.
 • Novada diagnosticējošais darbs latv. valodā 7. klasei. Sagatavo Skrundas vsk. skolotāji, piedalās visas novada skolas.
 • Skrundas novada skolās e-prasmju nedēļas pasākumi.

27.marts, otrdiena

 • 10.00 Raņķos Skrundas novada P/A „Sociālais dienests” izbraukuma sēde.
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • 15.30 Skrundas kultūras namā kino bērniem "Tintiņa piedzīvojumi" - Vienradža noslēpums.
 • 17.00 Smilgu ciemata centrā Skrundas novada pašvaldības iedzīvotāju sapulce.
 • Skrundas vidusskolā Skrundas novada informātikas olimpiāde. Piedalās novada skolu skolēni.

28.marts, trešdiena

 • 10.00 Rīgā pirmsskolas metodiķu un sākumskolas skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās MA vadītājas
 • Rīgā Ķīmijas 53. valsts olimpiāde. Piedalās Skrundas vsk. 9.kl. skolniece Paula Dēvica.
 • Rīgā vides izglītības koordinatoru seminārs.
 • 17.00 Sieksātes bibliotēkā Skrundas novada pašvaldības iedzīvotāju sapulce.
 • Rīgā LPS valdes sēde. Piedalās Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga.

29.marts, ceturtdiena

 • Nīkrāces pamatskolā Skrundas novada matemātikas olimpiāde 6. klasēm.
 • 10.00 Brocēnu vidusskolā starpnovadu mājturības un tekstiltehnoloģiju olimpiāde 8.-9. klasei. Piedalās Skrundas vsk. skolēni.
 • Rīgā vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās A. Čehoviča.
 • Rīgā seminārs pašvaldību izglītības speciālistiem par VPD. Piedalās I. Flugrāte.
 • Jaunmuižas pamatskolā pirmsskolas II izglītojamo sadziedāšanās. Piedalās novada pirmsskolas grupas.

30.marts, piektdiena

 • Rīgā Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju seminārs. Piedalās I. Fiļipova
 • Pelčos, Kuldīgas novadā, Viduskursas folkloras kopu novada sarīkojums un akcija „Atrodi savu meistaru!”. Piedalās Skrundas novada folkloras kopa un Skrundas novada rokdarbnieces.
 • ES mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči inovāciju pārneses projekta „Teach Two” ievadseminārs. Piedalās Skrundas vidusskolas pārstāvji.

31.marts, sestdiena

 • 19.00 Skrundas kultūras namā Modes deju studijas 5 gadu jubilejas koncerts.
 • 12.00 Saldus BJC Kurzemes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”.

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv