Vārda dienu svin: Marģers, Anastasija
   


Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 10. - 15. aprīlim
Ievietots 10.04.2012 16:42:31

10.aprīlis, otrdiena

 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

11.aprīlis, trešdiena

 • 9.00 – 12.00 Skrundas kultūras namā Donoru diena.
 • 15.00 Nīkrāces saieta namā "Gardēžu klubiņš" ceps čeburekus.
 • 16.00 Skrundas novada pašvaldībā Skolēnu domes sēde.

12.aprīlis, ceturtdiena

 • 10.00 Brocēnu vidusskolā starpnovadu krievu valodas olimpiāde 8.,9. klasei. Piedalās 4 Skrundas vidusskolas un 3 Nīkrāces pamatskolas skolēni.
 • 10.00 Brocēnu vidusskolā starpnovadu dabaszinību olimpiāde 6.klasei.
 • Skrundas vidusskolā novada fizikas olimpiāde 8. klasei. Piedalās novada skolu skolēni.
 • Seminārs vispārizglītojošo skolu, kuras licencējušas speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem.

13.aprīlis, piektdiena

 • O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā pavasara kross 1.-9. klasei. Piedalās novada skolu komandas.
 • 10.00 Saldus 2. vidusskolā starpnovadu angļu valodas olimpiāde 6. klasei. Piedalās 2 Skrundas vidusskolas skolēni.
 • 10.00 Saldus ģimnāzijā 2. posma valsts ģeogrāfijas olimpiāde 7. klasei.
 • Rīgā konference „E-klase”. Piedalās Skrundas vidusskolas dir.v. IT jaut. I. Berga
 • 20.00 Nīkrāces atpūtas centrā Rudbāržu amatierteātris viesosies ar lugu "Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties".
 • Cēsīs matemātikas skolotāju konference. Piedalās MA vadītāja I. Bloka

14.aprīlis, sestdiena

 • 10.00 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē Ģimeņu volejbols.
 • 11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Strītbols telpās 3 : 3
 • Nīgrandes pagasta Kalnos Skrundas amatierteātris viesosies ar izrādi ''Ak, šī jaukā lauku dzīve''.

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv