Vārda dienu svin: Osvalds, Arvils
   


Jaunmuižas pamatskola

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3307

Direktore - Inga Rence - Remte tālrunis/fakss: +371 63354027, +371 29163537, e-pasts: pils22@inbox.lv

Skolas devīze: „Izmainīt to, ko var izmainīt, pieņemt to, ko nevar izmainīt un atšķirt - vienu no otra!"


Piedāvātās programmas:
Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klasei) izglītības programma, kods 11011111;
Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu, kods 21011811;
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

Interešu izglītība:
Radošā darbnīca "Strops"
Angļu valodas pulciņš "Labirints"
Sporta pulciņš "Karuselis"
Vokālais ansamblis

Tradīcijas:
Zinību diena
Miķeļdiena
Skolotāju diena
Mārtiņdienas tirgus
Ziemassvētki
Valentīndiena
Dziesma manai paaudzei
Superpuika
Supermeitene
Lieldienas
Skrundas novada skolu olimpiādes
Skolas jubilejas
Svinīgs mācību gada noslēgums - izlaidums

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv