Vārda dienu svin: Sindija, Sintija, Elfrīda
   


Nīkrāces pamatskola

Dārza iela 3, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320

Direktore - Anita Sebeža tālrunis/fakss: +371 63354565, +371 26458065, e-pasts: nikrace.skola@inbox.lv,
mājas lapa: www.nikracesskola.lv

Skolotāju istaba tālrunis +371 63354558

Piedāvātās programmas:
Pamatizglītības programma, kods 21011111
Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111

Pulciņi:
Vokālais ansamblis
Sporta pulciņš „Esi aktīvs”
Kulinārijas pulciņš
Floristikas pulciņš
Skolēnu pašpārvalde
Ritmika un dejas

Skolā piedāvā:
Fakultatīvās nodarbības angļu valodā 1.un 2. klasei
Fakultatīvās nodarbības datorzinībās 3. un 4. klasei

Tradīcijas:
Zinību diena
Pārgājiens- rudenī
Ekskursija- pavasarī
Skolotāju diena
Skolēnu pašpārvaldes rīkotie pasākumi
Rudens ražas un ziedu izstāde
Miķeļdiena
Mārtiņdienas tirgus
Lāčplēša diena un konkurss ''Lāčausis''
LR dzimšanas diena- 18. novembrī
Bērnu darbu izstādes
Ziemassvētku pasts
Ziemassvētku koncerts
Mācību priekšmetu nedēļas
Valentīna diena
Projektu nedēļa
Pavasara talkas
Lieldienas
Mātes dienas koncerts „Dziedi ar klasi”
Trakais mākslinieks
Sporta dienas
Pēdējais zvans
Izlaidums
Skrundas novada skolu olimpiādes
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv