Vārda dienu svin: Gaida, Arnis, Arno
   


Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES”


Nosaukums: Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES”
Reģistrācijas numurs: 40008239786
Reģistrācijas datums: 20.05.2015.
Juridiskā adrese: Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Dzelda, Dārza iela 3, LV-3320
Faktiskā adrese: Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Dzelda, Dārza iela 3, LV-3320
Tālrunis: 26392700, 63354558
E-pasta adrese: nikrace.skola@inbox.lv, svetlanarudzite@inbox.lv
Vadītājs: Anita Sebeža
Kontaktpersona: Svetlana Rudzīte / Anita Sebeža
Līdzdalība organizāciju apvienībās: Kurzemes NVO atbalsta centrs
Darbības joma: Pasākumu organizēšana, skolas vides sakārtošana, jauniešu un pedagogu izglītošana, nometņu organizēšana.
Organizācijas darbības mērķi: Mērķis:
Veicināt un attīstīt jauniešu radošu pasaules domāšanu un dzīves uztveri, kas savukārt uzlabotu dzīves kvalitāti.

Uzdevumi:
1. Pilnveidot un attīstīt mācību, audzināšanas, sporta darba un skolas kā izglītību veicinošas vides apstākļus.
2. Organizēt un piedāvāt iespēju iesaistīties dažādu aktivitāšu organizēšanā gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, motivēt līdzdarboties un realizēt dažādas idejas.
3. Organizēt, atbalstīt un piedalīties dažādos pagasta, novada vai reģiona sporta, kultūras un aktīvas atpūtas pasākumos, tai skaitā dažādās kultūras aktivitātēs, nometnēs, diskusiju klubos un semināros, projektos un citās aktivitātēs.
4. Pilnveidot un attīstīt jauniešos prasmi pieņemt lēmumus un būt atbildīgiem par lēmumu izpildi.
5. Organizēt labdarības pasākumus un piedalīties citu organizētajos rīkotajos labdarības pasākumos.
6. Sadarboties un dalīties pieredzē ar citām organizācijām, lai paaugstinātu un pilnveidotu savas organizācijas kapacitāti.
7. Popularizēt veselīga dzīves veida un ekovides nozīmīgumu Nīkrāces pagastā un Skrundas novadā.
8. Iesaistīties projektu konkursos, lai uzlabotu biedrības materiāli tehnisko bāzi.
9. Veicināt starptautiskās pieredzes apmaiņu un pozitīvas prakses pārņemšanu.
10. Informēt vietējos, Skrundas novada un apkārtējo novadu saziņas līdzekļus par Biedrības rīkotajām aktivitātēm.
Mērķauditorija: Tiešā: Nīkrāces pamatskolas jaunieši un darbinieki
Netiešā: Nīkrāces pagasta un Skrundas novada iedzīvotāji
.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv