Vārda dienu svin: Mairita, Bernedīne, Biruta
   


Biedrība "Kojupīte"


Nosaukums: Biedrība "Kojupīte"
Reģistrācijas numurs: 40008246754
Reģistrācijas datums: 21.01.2016.
Juridiskā adrese: „Internātskola”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
Faktiskā adrese: -
Tālrunis: 28316779
E-pasta adrese: dacemickus@inbox.lv
Vadītājs: Dace Mickus
Kontaktpersona: Dace Mickus
Līdzdalība organizāciju apvienībās:
Darbības joma:
Organizācijas darbības mērķi: 1.) Veicināt Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra izglītojamo un vietējās apdzīvotās vietas iedzīvotāju sadarbību, uzlabojot dzīves kvalitāti un popularizējot veselīgu dzīvesveidu.
2.) Piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem un skolēniem jaunas kultūras, sporta, izglītības un atpūtas iespējas.
3.) Iesaistīties projektos, piesaistīt dažāda veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
4.) Uzlabot un labiekārtot internātskolas teritoriju un apkārtni, veidojot izglītojamiem labvēlīgu un mūsdienīgu vidi.
Mērķauditorija: Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra izglītojamie un vietējie iedzīvotāji
.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv