Vārda dienu svin: Gaida, Arnis, Arno
   


Biedrība „Lejaskurzeme”


Nosaukums: Biedrība „Lejaskurzeme”
Reģistrācijas numurs: 40008126193
Reģistrācijas datums: 04.04.2008.
Juridiskā adrese: Kalēju iela-4, Skrunda
Faktiskā adrese: -
Tālrunis: 29377437
E-pasta adrese: lejaskurzeme@inbox.lv
Vadītāja: Sanita Ukavica
Vadītājas vietniece: Aija Milta
Kontaktpersona: Sanita Ukavica
Līdzdalība organizāciju apvienībās: -
Darbības joma: Sociālā aprūpe
Organizācijas darbības mērķi:
1) Apvienot dažāda vecuma cilvēkus ar īpašām vajadzībām, uzņēmējus, radošās personības, pašvaldības, kā arī citus interesentus un indivīdus;
2) Piedāvāt iespēju Biedrības rīkotajās aktivitātēs pašizpausties, veicināt viņu uzņēmējdarbību, reklāmas kampaņas, popularizēt plašsaziņas līdzekļos, televīzijā u.c.;
3) Sekmēt sabiedrisko procesu konsolidāciju, attīstot Biedrību, aktivizējot indivīdus motivējot sabiedrību līdzdarboties. Veicināt ilgtspējīgu Biedrības attīstību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos;
4) Piesaistīt ziedotājus, startēt projektos, konkursos un citās publiskās norisēs, lai veicinātu Biedrības attīstību;
5) Organizēt dažādas aktivitātes, veselīgas atpūtas un rehabilitācijas pasākumus;
6) Labiekārtot un apsaimniekot Biedrībai nepieciešamos īpašumus un teritorijas;
7) Veikt saimniecisko darbību likumdošanā noteiktos ietvaros;
8) Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu radniecīgām organizācijām un izglītības iestādēm;
9) Aizstāvēt savu biedru likumīgās tiesības un intereses.


Uzdevumi:
• Veicināt ilgtspējīgu Biedrības attīstību un pilsoniskās sabiedrības veidošanos, piesaistīt ziedotājus;
• Piedalīties konkursos un citās publiskās norisēs, lai veicinātu Biedrības attīstību;
• Informēt cilvēkus ar īpašajām vajadzībām par likumdošanas izmaiņām sociālajā jomā un izskaidrot viņu tiesības un iespējas saņemt pabalstus, izglītību, medicīnisko palīdzību utt;
• Integrēt jauniešus un bērnus ar īpašām vajadzībām - sabiedrībā;
• Rīkot labdarības pasākumus un piedalīties citos labdarības pasākumos;
• Piedalīties un organizēt pasākumus, kā pieredzes apmaiņas braucieni u.c. pasākumi, kas paaugstinātu organizācijas kapacitāti;
• Atbalstīt mācību iestādes, kas nodarbojas ar bērnu un jauniešu invalīdu integrāciju skolas vidē.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv