Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide SkrundāProjekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Kopējās projekta izmaksas – 160 000,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums 57 329,84 EUR.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē tiks izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.
Projektā plānotās aktivitātes:

  • Sertificēta tāmētāja apstiprināta būvniecības izmaksu tāmes izstrāde
  • Būvprojekta izstrāde
  • Būvprojekta ekspertīze
  • Telpu pārbūve/rekonstrukcija
  • Autoruzraudzība
  • Būvuzraudzība
  • Mēbeļu iegāde
  • Iekārtu iegāde
  • Inventāra iegāde
  • Projekta publicitāte

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.


Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

Skrundas novada pašvaldība ir realizējusi projektu "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"
Kopējās attiecināmās projekta izmaksas – 157902,00 EUR, no tām pašvaldības līdzfinansējums 55231,88 EUR.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē ir izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste


Projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā"

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

2016.gada 20.decembrī tika noslēgta “Vienošanās par 2015.gada 30.novembra līguma Nr.4-7/21 “Latvijas un Šveices sadarbības programmas aktivitātes “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” apakšprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” par papildus finansējumu inventāra iegādei 1350,00 EUR vērtībā.
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu darbības kapacitāti reģionālajā un pašvaldības līmenī.
Projekta rezultātā Lielā ielā 1A, Skrundā, bijušajā kino zālē tiks izveidotas jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.


Projekta īstenošanas laiks – no 2016. gada 21.decembra līdz 2017. gada 31.janvārim.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste


Projekta hronoloģija

2015. gada 30. novembrī Skrundas novada pašvaldība un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra noslēdz finansēšanas līgumu par apakšprojekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” īstenošanu.

2016. gada Janvāris-Februāris
Notiek objekta tehniskā apsekošana un tehniskā projekta izstrāde.
Skrundas televīzijas mājas lapā publicēts sižets "Skrundā būs multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs".

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv