Vārda dienu svin: Mintauts, Alfs, Bernadeta
   


"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā"

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Ievietots 05.07.2014

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts Nr. KPFI – 15.3/123 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā"

Skrundas novada pašvaldības iestāde "Nīkrāces pamatskola" ir uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. KPFI – 15.3/123 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā" īstenošanu.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Nīkrāces pamatskolas ēkas energoefektivitāti, veicot Nīkrāces pamatskolas ēkai Dārza ielā 3, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kompleksus energoefektivitātes pasākumus.

Īstenojamās aktivitātes:

  • Divslīpja jumta siltināšana;
  • Esošo fasādes logu nomaiņa;
  • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
  • Dabasgāzes apkures katla nomaiņa;

Piegādātais enerģijas ietaupījums ir plānots 76198 kWh.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0.42 kgCO2/EUR gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir 66209.48 kgCO2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas EUR 308798.44, no tām EUR 307890.94 ir attiecināmās izmaksas un KPFI finansējums ir EUR 157640.00, pārējo finanšu summu sedz Skrundas novada pašvaldība.


Ievietots 12.09.2014.

Skrundas novada pašvaldība veic iepirkumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. KPFI – 15.3/123 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” būvniecības īstenošanai.


Ievietots 20.11.2014.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Nīkrāces pamatskola ir noslēgusi 15.10.2014. līgumu ar SIA „Pretpils” par būvniecības veikšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā Nr. KPFI – 15.3/123 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā” būvniecības īstenošanai. Līgumā paredzēts, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2014. gada decembra beigām. Pašreiz objektā aktīvi notiek šādas aktivitātes:

  • Esošo fasādes logu nomaiņa;
  • Apkures sistēmas rekonstrukcija.

Ievietots 30.01.2015.

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestāde Nīkrāces pamatskola ir realizējusi projektu Nr. KPFI – 15.3/123 “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas Nīkrāces pamatskolā”. Projektā ir veiktas šādas aktivitātes:

  • Esošo fasādes logu nomaiņa;
  • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
  • Dabasgāzes apkures katla nomaiņa uz granulu apkures katlu;
  • Pretvēja izolācijas ierīkošana.
Piegādātais enerģijas ietaupījums sasniedz 76198 kwh/gadā pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, kā arī ir sasniegts projekta kopējais izmērāmais mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/euro gadā un CO2 ietaupījums ir sasniegts par 66209,48 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 389489,15, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 305668,57, kur KPFI finansējums ir (51,12%) 156502,31 EUR un finansējuma līdzfinansējums ir EUR 149166,26 (48,80%). Projekta neattiecināmās izmaksas ir EUR 83820,58.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv