Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā


Projekts „Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222


Ievietots 07.11.2015.

2015. gada 5.novembrī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „ERGILONE PROJEKTAI” par mīkstu ergomonisku krēslu uz riteņiem (6 gab.), mīkstu apmeklētāju krēslu (24 gb.), galds ar atvilkņu blokiem (2gb.) un failu skapju iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 20.07.2015.

2015. gada 16.jūlijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „MK TRADE” par ledusskapju (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 02.06.2015.

2015. gada 29.maijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Arbo Medical Korporācija” par medikamentu skapju (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 18.05.2015.

2015. gada 14.maijā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „A.MEDICAL” par ierīce netiešajai asisns spiediena mērīšanai (2 gab.), nokomplektēta ārsta soma (4 gb.) un Medicīniskās aukstuma somas (3 gb.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 23.03.2015.

2015. gada 19.martā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „NMS ELPA” par instrumentu galdu (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 20.03.2015.

2015. gada 19.martā Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „UniKon” par kardiogrāfa galdu (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 15.01.2015.

2015. gada 14.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Arbo Medical Korporacija” par sterilizatoru (2 gab.) un neatliekamās medicīniskās palīdzības komplektu (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 13.01.2015

2015. gada 12.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „J.I.M” par medicīniskā apgaismojuma (3 gab.), iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

2015. gada 10. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „A.Medical” par medicīniskās kušetes (3 gab.), fonendoskopu (5 gab.), žanē tipa šļirču (4 gab.) un medicīnisko svaru (2gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

2015. gada 8.janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „Medserviss-M” par elektrokardiogrāfi ar EKG analizatoru (3 gab.) un ierīci rentgenogrammu apskatei (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.

Ievietots 12.01.2015.

2015. gada 9. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „UniKon” par ierīču redzes asuma pārbaudei (2 gab.), pārvietojamu aizslietņu (3 gab.), nestuvēm pacientu pārvietošanai (2 gab.), difūzijas statīvu (2 gab.) un spirogrāfu ar rezultātu datoranalīzi (2 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 10.01.2015.

2015. gada 8. janvārī Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” noslēdza līgumu ar SIA „REMEDINE” par inhalatoru (3 gab.) iegādi Skrundas novada ģimenes ārstu vajadzībām.


Ievietots 04.03.2014.

Skrundas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Veselības aprūpe ir ievietota informācija, ka Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, lai saņemtu ģimenes ārstu sniegtos pakalpojumus ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.


Ievietots 27.12.2013.

Decembra beigās četri Skrundas novada ģimenes ārsti saņem bezatlīdzības lietošanā biroja tehniku- portatīvos datorus, printerus un radiotelefonu. Datortehnika ir iegādāta „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222 ietvaros.


Ievietots 03.12.2013.

Sākot ar 2013. gada 9. decembri, Skrundas novada pašvaldības iestādē ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pacientu pieņemšanu atsāks ģimenes ārsti.
2011. gada 1. decembrī tika noslēgta trīspusēja vienošanās ar Centrālās fi¬nanšu un līguma aģentūru kā sadarbības iestādi, Skrundas novada pašvaldības iestādi ”Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” kā ESRA finansējuma saņēmēju un Skrundas novada pašvaldību kā infrastruktūras īpašnieku par projekta “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā” realizāciju. Projekta mērķis bija ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru.
Projekta ietvaros tika remontētas Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra pirmajā stāvā izvietotās 4 ģimenes ārstu prakšu vietas – ārstu kabineti, pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpas. Remontdarbu laikā tika nomainīti logi, durvis, apgaismojums un radiatori. Veikti arī pieejamības uzlabojumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvējot pandusu, kā arī atbilstoši pielāgojot labierīcības. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju un renovāciju veica SIA ”Būvfirma P.B.A.” no Kuldīgas.
Papildus remontdarbiem ģimenes ārstu prakšu vietas tuvākajās dienās tiks aprīkotas ar biroja tehniku, bet trūkstošās mēbeles un medicīnas ierīces, kā arī jauni datori tiks iegādāti nākamajā gadā. Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo portatīvo datoru tehniku piegādā SIA ”ATEA”, bet biroja tehniku piegādā SIA ”CRC”. Projekta kopējās izmaksas ir 60799,40 LVL, no tām Skrundas novada pašvaldība līdzfinansē 9119,91 LVL, un ERAF finansējums ir 51679,49 LVL.


Ievietots 04.11.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 28.08.2013. noslēdza divus piegādes līgumus par datora un biroja tehnikas piegādi. SIA „CRC” noslēgtā līguma ietvaros piegādās četrus Samsung SL –M 2675N printerus un vienu radiotelefonu Panasonic TG 2512 par kopējo summu 420,14 LVL ar PVN 21%. SIA „ATEA” piegādās četrus portatīvos datorus DELL.


Ievietots 30.08.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 28.08.2013. noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA „Būvfirmu P.B.A.” par „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā”. Līguma kopējā summa 53202,27 LVL ar PVN 21%. Darbiem objektā ir jābūt pabeigtiem 2013. gada 28. novembrī.


Ievietots 06.08.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” informē, ka ar 5.augustu uz rekonstrukcijas laiku, Skrundas novada ģimenes ārsti pieņems pacientus Skrundas novada pašvaldības iestādē „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” Kalēju ielā 4, Skrundā. Projekta ietvaros plānots remontēt ģimenes ārstu prakšu vietas, kā arī uzlabot vides pieejamību Kuldīgas ielas 2, Skrundā. Ģimenes ārstu kabineti tiks aprīkoti ar papildus nepieciešamajām medicīniskajā ierīcēm, biroja tehniku, datortehniku un mēbelēm. Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda programmas darbības programmas "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” 3.1.5.1.aktivitātes „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība” 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projekts “Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā”. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/222


Ievietots 15.07.2013.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” 08.07.2013. noslēdza uzņēmuma līgumu ar SIA „Struņķrogs” par objekta „Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā” būvuzraudzību. Līguma kopējā summa 1850,00 LVL tajā skautā PVN 21%. Līguma saistības ir spēkā līdz darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai.


Ievietots 15.03.2012.

2011.gada 19.decembrī ir noslēgts pakalpojuma līgums par ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotas renovācijas tāmes sastādīšanu ar SIA „RubīnsAD”. Iepirkuma procedūra uz renovācijas darbiem tuvākajā laikā tiks izsludināta iepirkumu uzraudzības mājas lapā.


Ievietots 20.12.2011.

2011.gada 1.decembrī tika noslēgts trīspusējs līgums starp Centrālās finanšu līgumu aģentūru (Sadarbības iestāde) un PI "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru" ( Finansējuma Saņēmējs) un Skrundas novada pašvaldību (Infrastruktūras īpašnieks) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā".
Projekta ietvaros plānots uzlabot un pilnveidot ģimenes ārstu pieejamību Kuldīgas ielas 2, Skrundā Skrundas pašvaldības piederošajā ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāde, kas ir "Sociālās veselības un aprūpes centrs".
Projekta mērķis ir ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana un pilnveidošana Skrundas novada pašvaldībā, sakārtojot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru. Ēkas 1 stāvā darbojas 5 ārstu prakses (četriem no tiem ir līgums ar pašvaldību par telpu nomu), kuras nodrošina primāro veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu Skrundas novadā. Saskaņā ar statistikas datiem uz 01.01.2012. Skrundas novadā ir reģistrēti 5870 iedzīvotāju, ņemot vērā kopējo ārsta prakšu reģistrēto pacientu skaitu, tad Skrundas novadā tiek apkalpoti 86% no novadā reģistrēto cilvēku skaita. Ir nepieciešama telpu vienkāršota renovācija- ārstu kabinetu, pacientu pieņemšanas, reģistrācijas, uzgaidāmajās un labierīcību (gan personāla, gan pacientu) telpās, kā arī mēbeļu un aprīkojuma iegāde.
Būtiski nepieciešama medicīniskā aprīkojuma atjaunošana un iegāde, jo esošais aprīkojums ir nolietojies vai arī to funkcija ir ļoti ierobežota, salīdzinot ar mūsdienās pieejamo komplektāciju, kas ļoti traucē kvalitatīvai saskarsmei ārstam ar pacientu. Būtiski nepieciešams aprīkot 3 ārstu prakšu vietas ar nepieciešamo datortehniku.

Zane Eglīte
Skrundas novada pašvaldība
Attīstības nodaļas vadītāja
63350454, 26665874
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv