Vārda dienu svin: Vēsma, Fanija
   


„Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”


Projekts „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”

2011.gada 2.augustā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000141 „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un 2012.gada 10.februārī apstiprināja projektu 11-02-L32100-000245 „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana”.
Projektu mērķis – Skrundas estrādes apkārtējās teritorijas labiekārtošana, nodrošinot pamatpakalpojumus Skrundas novada pašvaldības teritorijā, veicinot sociālo integrāciju un sekmējot Skrundas novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, topogrāfiskā uzmērīšana, tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana, būvprojekta ekspertīze, estrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta estrādes ēkas pilnīga rekonstrukcija, skatītāju zonas pārbūve, ieklājot bruģakmens segumu un atjaunojot soliņus, kā arī izbūvējot kāpnes un labiekārtojot parka teritoriju un ierīkojot apgaismojumu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 159754,10 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 35145,90 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada novembra līdz 2012.gada decembra nogalei.
Projekta hronoloģija:
2011.gada novembris:

  • noslēgts līgums ar SIA „Andersonu arhitektu birojs” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību
  • noslēgts līgums ar SIA „Struņķkrogs” par projekta teritorijas tehnisko apsekošanu

2012.gada maijs: tehniskais projekts akceptēts Skrundas novada būvvaldē
2012.gada jūnijs: izsludināts atklāts konkurss SNP-2012-11/ESTR Estrādes rekonstrukcijai un parka teritorijas labiekārtošanai Skrundas novadā

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv