Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Izglītības iestāžu informatizācija


Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr.2009/0285/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/562

2009.gada 15.decembrī Skrundas novada pašvaldība un Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu par projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” realizāciju. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties 30 stacionāros datorus, 8 portatīvos datorus, 4 multimediju tehnikas un attīstīt 4 lokālos datortīklus. Projekta aktivitātes tiek īstenotas pēc MK 2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2 apakšaktivitāti „Izglītības iestāžu informatizācija”. Projektā ir iesaistītas 5 Skrundas novada izglītības iestādes: Skrundas vidusskola, O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola, Nīkrāces pamatskola, Jaunmuižas pamatskola un Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Projektu ir plānots realizēt līdz 30.06.2012.

Kristīne Vērdiņa
Skrundas novada pašvaldības
Projektu speciāliste
+37163350461
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv