Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā


Projekts „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”
2011.gada 27.jūnijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000145 „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”.
Projekta mērķis – gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Jubilejas ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Liepu ielas rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta daļas no Jubilejas ielas rekonstrukcija, izbūvējot ielu un ietves cementbetona bruģa segumā, izbūvējot autostāvvietas, kā arī atrisinot lietus ūdens novadīšanu un izbūvējot apgaismojumu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 53052,78 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 11671,61 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 1.decembrim.
Projekta hronoloģija:
2011.gada jūnijs - LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
2012.gada janvāris - noslēgts līgums ar SIA „VCI” par tehniskā projekta izstrādi
2012.gada aprīlis - SIA „I.A.R.” veic projekta teritorijas ģeotehnisko izpēti
2012.gada maijs - būvvalde akceptē tehnisko projektu
2012.gada jūnijs:

  • notiek iepirkuma procedūra būvniecības darbiem;
  • parakstīts līgums ar AS „Ceļu inženieri” par būvuzraudzību
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv