Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā


Projekts „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”

2011.gada 27.jūnijā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000137 „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā”.
Projekta mērķis – gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšanu, veicot Liepu ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, Liepu ielas rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta Liepu ielas posma 0,380 km garumā rekonstrukcija, atjaunojot posmu asfaltbetona segumā un atrisinot lietus ūdens novadīšanu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 69 672,13, no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 15327,87 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada 26.aprīļa līdz 2012.gada 31.decembrim.

Projekta hronoloģija:
2011.gada jūnijs - LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
2012.gada janvāris – noslēgts līgums ar SIA „VCI” par tehniskā projekta izstrādi
2012.gada aprīlis – SIA „I.A.R.”veic projekta teritorijas ģeotehnisko izpēti
2012.gada maijs - būvvalde akceptē tehnisko projektu
2012..gada jūnijs :

  • notiek iepirkuma procedūra būvniecības darbiem;
  • parakstīts līgums ar AS „Ceļu inženieri” par būvuzraudzību
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv