Vārda dienu svin: Mintauts, Alfs, Bernadeta
   


Meliorācijas sistēmas "Dārzi purvā" pārbūve SkrundāProjekts "Meliorācijas sistēmas "Dārzi purvā" pārbūve Skrundā"


Kopējās projekta izmaksas 215 578,99 EUR, no tiem attiecināmais finansējums 178 164,46 EUR.

Projektā paredzēts pārbūvēt Skrundas novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu "Dārzi purvā" Skrundā 5700m apjomā. Zemes grunts izstrāde ar mehānismiem, melioratīvā būvniecība. Lai paaugstinātu pārbūvējamās meliorācijas sistēmas efektivitāti, tiks izbūvēts arī sedimentācijas dīķis. Nosusināmā platība 30,3ha.
Paredzams, ka meliorācijas sistēmas pārbūves rezultātā būtiski uzlabosies iedzīvotāju dzīves kvalitāte meliorācijas sistēmai piegulošajās teritorijās.

Projekta īstenošanas laiks – no 2015. gada decembra līdz 2016. gada decembrim.


Projekta hronoloģija

2016. gada 4. janvārī Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta “Meliorācijas sistēmas “Dārzi purvā” pārbūve Skrundā” apstiprināšanu.


Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv