Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā


Ir realizēts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kuru finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments

2013.gada augustā, Skrundas novada pašvaldība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA „Vides investīciju fonds”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumu Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projekta atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” noslēdza līgumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā ar identifikācijas Nr.KPFI – 13.1/26.
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Skrundas novada pašvaldības ielās Skrundā – Kalēju ielā, O.Kalpaka ielā, Parka ielā, Ziedu ielā, Smilšu ielā, Robežu ielā un Sporta ielā, kur kopējais CO2 samazinājums būs 8,90t/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir 67559.93 LVL, no kurām attiecināmās izmaksas ir 64108,46 LVL. 70% ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 44875.92LVL un 30% ir pašvaldības finansējums, kas sastāda 19232.54LVL.
Projekts tika realizēts līdz 2013.gada 30.augustam, kopumā nomainot 82 gaismekļus.
Projektā gaismekļu nomaiņu veica SIA „Moduls Interjers” .
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv