Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama


Projekts „Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”

2012.gada 23.martā Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Skrundas novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 11-02-L32100-000243 „Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama”.
Projekta mērķis – rekonstruēt skvēru pie Skrundas kultūras nama, uzlabojot pilsētvides ainavu.
Projektā paredzētas šādas aktivitātes: tehniskā projekta izstrāde, topogrāfiskā uzmērīšana, būvprojekta ekspertīze, skvēra rekonstrukcija, autoruzraudzība un būvuzraudzība objekta būvniecības laikā, kā arī projekta publicitāte.
Projekta ietvaros paredzēta daļas no skvēra rekonstrukcija, izbūvējot vides elementu – pulksteni „Laika upe”, labiekārtojot apkārtni ap izbūvēto tēlu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 20000,00 no tām 90% Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības līdzfinansējums. Pievienotās vērtības nodoklis LVL 4400,00 apmērā ir projekta neattiecināmās izmaksas.
Projekta īstenošana no 2011.gada 11.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim.
Projekta hronoloģija:

2011.gada decembris:

  • noslēgts līgums ar SIA „Amber avenue” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību
  • noslēgts līgums ar tēlnieku Ģirtu Burvi par Skrundas pulksteņa tēla „Laika upe” oriģināla autordarba radīšanu

2012.gada marts:

  • LAD lēmums par projekta apstiprināšanu
  • Noslēgts līgums ar SIA „Laika stils” par divpusīgā apgaismotā pulksteņa ar ciparnīcām un GPS vadību izgatavošanu

2012.gada aprīlis:

  • noslēgts līgums ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” par labiekārtošanas darbiem, ūdensvada un elektrības pieslēguma izbūvi skvēra teritorijā
  • noslēgts līgums ar SIA „AVA” par būvuzraudzību objektā

2012.gada maijs – pulksteņa atklāšana Skrundas novada svētku laikā

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv