Vārda dienu svin: Aisma, Askolds
   


RAŅĶU PAGASTA BIBLIOTĒKA

„Sākumskola" Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV - 3323
Vadītāja - Zane Latkovska, tālrunis +371 26158290, e-pasts:zanejuzuma@inbox.lv

Darba laiks:
P.9.00 - 16.00
O.10.00 - 17.00
T.10.00 - 18.00
C.9.00 - 16.00
P.9.00 - 15.00
S., Sv. - slēgta
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena Kuldīgā (lasītājus neapkalpo).

Par bibliotēku 2016. gadā:
Telpu platība: 98m2
Fonds: 4849
Lietotāju skaits: 111
Apmeklējums: 3490
Krājuma komplektēšana 2016. gadā: 1592 EUR

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Grāmatu un preses lasīšana;
Grāmatu un preses izsniegšana uz mājām;
Uzziņas sniegšana;
Interneta pieeja;
Datora izmantošana;
Skenēšana, kopēšana un izdruka (maksas pakalpojumi);
Starpbibliotēku abonements;
Izstādes un tematiskie pasākumi.

2017. gadā abonētie preses izdevumi

Sadarbības partneri:
Raņķu pakalpojumu pārvalde, Sociālais darbinieks, Raņķu kultūras darba organizators, Jaunmuižas pamatskolas PII Raņķu filiāle, Skrundas novada bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts „Kurzemnieks."

Raņķu bibliotēkas lietošanas noteikumi
Raņķu bibliotēkas nolikums
Raņķu bibliotēkas datora un internetapieejas punkta izmantošanas noteikumi
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv