Vārda dienu svin: Jūlijs, Ainis
   


Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēkas renovācija


30.06.2011. ir pabeigts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija” Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025

Realizējot projekta aktivitāti logu un durvju nomaiņa, ir uzlabojusies skolas ēkas energoefektivitāte. Veicot jumta nomaiņu un fasādes krāsojumu ir uzlabojies skolas ēkas vizuālais tēls. Bet būtisks ieguldījums drošībā ir zibens novadīšanas sistēmas uzstādīšana uz jumts, notekūdeņu novadīšanas sistēma un pandusa izbūve pie ieejas skolā.

Renovācijas darbus veica SIA „Uzars celtniecība”.
Būvuzraudzību veica SIA „Buit EX”.
Publicitāti nodrošināja SIA „Skrundas TV”.

ERAF finansējums 100%

Skrundas novada pašvaldība nodrošina Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija”
Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025

Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā ir paveikti lielākā daļa no plānotajiem darbiem. Skolas ēkas renovācijas laikā tika konstatēti darbi, kas vēl jāveic, lai nodrošinātu projekta ilgtspēju. Pavasarī tiks izbūvēta zibens aizsardzība, lietus ūdens novadīšanas sistēma pie skolas galvenās ieejas un grunts seguma nomaiņa zem betonbruģa seguma.

Projekta īstenošanas vieta –Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola, Rudbāržu pag., Skrundas novads. Projekta ilgums 18 mēneši.
Kopīgās attiecināmās izmaksas 98392.00 LVL
ERAF finansējums-85% 83633.00 LVL
Skrundas novada pašvaldības finansējums 15% 14759.00 LVL


19.01.2010. Rīgā tika parakstīta vienošanās par Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu „Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēka renovācija” Nr. 2010/0023/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/025

Lai nodrošinātu vispārējās speciālās pamatizglītības iestādes izglītojamo iespējas mācīties, sevi pilnveidot mūsdienīgā skolā, projekta ietvaros paredzēts visām skolas telpām- klasēm, kabinetiem, koridoriem un palīgtelpām nomainīt logus, durvis, nomainīt skolas jumtu, sakārtot skursteņus, notekcaurules, veikt skolas fasādes, cokola, kolonnu apmetuma remontu un krāsošanu, izbūvēt pandusu. Projekta ietvaros tiks īstenota Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem. Projekta īstenošanas vieta –Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola, Rudbāržu pag., Skrundas novads. Projekta ilgums 18 mēneši.
Kopīgās attiecināmās izmaksas 98392.00 LVL
ERAF finansējums-85% 83633.00 LVL
Skrundas novada pašvaldības finansējums 15% 14759.00 LVL
Publicitāti nodrošina SIA „Skrundas TV”.

informāciju sniedza Zane Eglīte
Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja
26665874; 63350461
Zane.eglite@skrunda.lv

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv