Vārda dienu svin: Gaida, Arnis, Arno
   


Sabiedrības līdzdalības aktualitātes

<< Iepriekšējā lapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nākamā lapa >>

Sabiedrības līdzdalība: Savu izaudzēto ražu novāc ļaudis, kas iepriekš bija palīdzības saņēmēji
Ievietots 21.10.2016 09:01:35

1. novembrī plkst. 15.00 Skrundas Sociālā dienesta telpās notiks biedrības “Mini SD” īstenotā projekta “Ko sēsi, to pļausi” noslēguma izstāde-degustācija. Arī šogad ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu vismaz 1200 cilvēki no trūcīgām ģimenēm 12 projektos rosīgi strādājuši, lai tagad ar bagātīgu ražu un jaunapgūtajām prasmēm iepriecinātu gan sevi, gan arī līdzcilvēkus.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Jauniešu un senioru kopā būšana
Ievietots 20.09.2016 15:20:48

14. septembra pēcpusdiena kļuva īpaša senioriem un jauniešiem, kuri sanāca kopā, lai zīmētu prieku. Skrundas jauniešu centra brīvprātīgo jauniešu grupa devās ciemos pie saviem mīļdraugiem – Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā mītošajiem senioriem, lai pabūtu kopā, čalotu, zīmētu, gleznotu un radītu prieku.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: "Uzglezno prieku!"
Ievietots 12.09.2016 10:35:34

14. septembrī plkst. 15.00 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā norisināsies starppaaudžu sadraudzības pasākums “Uzglezno prieku!” Kopā zīmēsim, gleznosim, čalosim un radīsim prieku. Pasākumā sveiksim arī iestādes jubilārus.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Skrundā brīvprātīgi darina deju tērpus
Ievietots 25.08.2016 09:04:17

Skolu deju kolektīvi vislabāk zina, cik izmaksā visus dejotājus ietērpt, lai skatītājus priecētu ar vienojošu izskatu. Tā kā tam līdzekļu trūkst, tad nereti pirms koncertiem tērpi tiek aizlienēti no citiem kolektīviem. Izņēmums nebija arī Skrundas vidusskolas deju kolektīvi. Līdz viena no dejotāju mammām, Zane Eglīte, izlēma, ka ar savu darbu un prasmēm dejotājiem palīdzēs tikt pie jauniem skatuves tērpiem. Vairāk stāsta Skrundas TV.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Nīkrāces pamatskolai pārsteigums Veselības nedēļas noslēguma pasākumā
Ievietots 28.07.2016 16:48:24

26. jūlijā uz Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākuma Rīgā devās Nīkrāces pamatskolas, kā arī Skrundas novada pārstāvji: Nīkrāces pagasta pārvaldes sporta organizatore Ilona Rītiņa, biedrības “Ventaskrasti” vadītāja Inese Ivāne, PII “Liepziediņš” sporta pedagoģe Kristīne Rēdere, Rudbāržu jauniešu klubiņa vadītāja Inese Ozoliņa un aktīvā sporta cienītāja Zina Radžabova.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Nīkrāces NVO “BITES” piedalās "Latvijas kultūras vēstnieku nometnē"
Ievietots 27.06.2016 15:17:19

No 15. līdz 18. jūnijam Nīcā notika “Latvijas kultūras vēstnieku” vasaras nometne, kurā piedalījās arī Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrības “BITES” pārstāvji. Nometne tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un biedrību “Latvijas sadarbības platforma”, kuras vadītāja Lauma Celma parūpējās, lai vasaras nometnes visi 30 dalībnieki sevi bagātinātu gan garīgi, gan emocionāli.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Aktualitātes finansējuma piesaistei
Ievietots 16.06.2016 10:41:23

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrs informē par pieejamo atbalstu ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai, iespējām piedalīties novadu stendos izstādē “Riga Food 2016”, EJZF projektu konkursa 2. kārtu, CFLA izsludināto projektu atlasi un semināriem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, LAD izsludinātajiem projektu konkursiem pasākumiem "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" un "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā", semināru "Sagatavojies eksportam!", kā arī projektu konkursiem ne tikai uzņēmējdarbībai.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Skrunda kļūst ziedošāka
Ievietots 05.06.2016 11:25:45

Šogad ik mēnesi Skrundas dzimšanas dienas datumā notiek kāds pasākums, kas veltīts pilsētai. Tā 23. maijā uz dzimšanas dienas svinībām tika aicinātas nevalstiskās organizācijas (NVO) no Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadiem. Ielūgumā Skrundas novada pašvaldība bija norādījusi – ierasties ar dāvanām – ziedu stādiem. Ar pilniem klēpjiem dažādu puķu ieradās desmit biedrības. Katra arī iestādīja podos tos ziedu stādus, kas bija paņemti līdz, kā arī stādījumus papildināja ar Aivara Sebeža, Rudītes Kronlakas, Sanitas Veinbahas un Sarmas Ūpes dāvātajiem stādiem.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Biedrība "Darīsim paši!" izsludina projektu pieteikumu konkursu
Ievietots 18.05.2016 08:48:00

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Sabiedrības līdzdalība: Skrundā aizvadīta Lielā talka
Ievietots 03.05.2016 10:52:24

Lielās Talkas diena garām nepagāja arī Skrundas novadam. Te oficiāli bija pieteiktas 9 talkošanas vietas, bet cilvēki strādāja daudz vairāk vietās. Stikli, plastmasa un daudzi citi videi kaitīgi materiāli tika nogādāti tiem paredzētajās vietās. Viena no talkošanas vietām bija Skrundas kinozāle, kur jau drīzumā būs jauniešu centrs. Darbos aktīvi iesaistījās arī jaunieši un zemessargi. Vairāk skatieties Skrundas TV sižetā.

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv