Vārda dienu svin: Sindija, Sintija, Elfrīda
   


Skrundas vidusskola

Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326
E-pasts: skrundasvidusskola@skrunda.lv
Mājas lapa: skrundasvidusskola.lv

Direktors - Ainars Zankovskis tālrunis/fakss +371 63331286, e-pasts: azanko@inbox.lv
Direktora vietniece izglītības jomā - tālrunis +371 63331025
Direktora vietniece informātikas jautājumos - tālrunis +371 63331290
Lietvede - tālrunis +371 63331249
Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos - tālrunis +371 63331287


Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumi

Piedāvātās programmas:
Pamatizglītības programma;
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma(matemātika, informātika);
Vispārizglītojošā virziena programma (franču valoda);
Humanitārā un sociālā virziena programma (valodas).

Pulciņi:
Meiteņu vokālie ansambļi un zēnu (1.-4.kl.) vokālais ansamblis ;
Vokālā studija:
Tautas deju kolektīvi;
Skolas teātris;
Lietišķās mākslas un rokdarbu pulciņi;
Skolas avīze;
Galda hokejs;
Kokapstrādes pulciņš;
Sporta grupas vieglatlētikā un basketbolā.

Tradīcijas:
Zinību diena;
10.klašu iesvētība _ fukši;
Lāčplēša diena un konkurss 1.-4.kl.zēniem „Esi kā Lāčplēsis";
18.novembris;
Ziemassvētku svētbrīdis;
Labdarības koncerts skrundeniekiem;
Barikāžu upuru piemiņas diena;
Karoga diena (Skrundas pilsētā)
Valentīn dienas pasts;
Žetonvakars;
Domrakstu konkurss;
Mātes dienas koncerts;
Skrundas pilsētas svētki (Kopā ar pilsētniekiem)
Pēdējais zvans;
Izlaidumi;
Salidojumi un skolas jubilejas.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv