Jautājums:
Labdien, kad sāks remontēt bērnudārzu? Un vai remonta laikā tur uzturēsies bērni? Paldies

Atbilde: Labdien!
Šobrīd notiek darbs pie projekta izstrādes. Par darbu uzsākšanu un bērnu izvietošanas iespējām vecāki tiks savlaicīgi informēti.


Pievienots: Marts 19, 2018


Jautājums:
CENTRĀ,JAUNO MĀJU RAJONĀ PIE ATKRITUMU URNĀM IZVEIDOJUSIES ATKRITUMU KAUDZE,JAU GANDRĪZ GADU,KAD TĀ TIKS SAVĀKTA?KAD TIKS SALABOTS ATKRITUMU IEŽOGOMS UN VĀRTI?

Atbilde: Labdien!
SIA "Skrundas komunālā saimniecība" ir apsekojusi atkritumu konteineru novietni pie daudzdzīvokļu mājas Saldus ielā 6a, Skrundā un fiksējusi novietnes remonta darbu apjomus, kuri tiks veikti līdz 2018. gada 9. aprīlim. Lielgabarītu atkritumi kaudze, kuru ir izveidojuši paši Saldus/Sporta masīva iedzīvotāji, savākti 22. martā.


Pievienots: Marts 20, 2018


Jautājums:
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja amata apraksts pāris vārdos, ko speciāliste darba ikdienā dara?

Atbilde: Labdien!
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja nodrošina informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem, mājražotājiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Organizē un piedalās semināros, apmācībās, konsultācijās, sapulcēs, darba grupās.
Piedalās izstrādē un vada ar uzņēmējdarbību un tūrismu saistītos projektus.
Līdzdarbojas informatīvo materiālu izstrādē (bukleti, maršruti, citi informatīvie materiāli).
Sadarbojas ar citām organizācijām, pašvaldībām un tūrisma informācijas centriem (informācijas apmaiņa par pasākumiem, jauniem un esošiem pakalpojumiem, sadarbības iespējām, investoru piesaistēm teritorijai).
Pēc iepriekšēja pieprasījuma izstrādā individuālu maršrutu tūristu grupām un organizē Skrundas novada apskati.


Pievienots: Marts 16, 2018


Jautājums:
Labdien!

Kādēļ netiek publicēts jautājums par Nīkrāces biblotēku???

Atbilde: Labdien!
Iepriekš, uzdodot jautājumu, bijāt norādījusi, ka atbildi vēlaties saņemt e-pastā, taču uz norādīto e-pastu to nosūtīt neizdevās.
Atbildot uz Jūsu jautājumu, vēlamies informēt, ka darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām notiek saskaņā ar Skrundas novada pašvaldības DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM - http://www.skrunda.lv/noteikumi/Darba_kartibas_noteikumi.pdf:
2.5. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām pašvaldībā notiek atlases konkursa kārtībā.
2.5.1. Atlases konkursa veidi:
2.5.1.1. Atklātais konkurss – sludinājums par vakanci tiek publicēts Pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un, nepieciešamības gadījumā – laikrakstā;
2.5.1.2. Pārrunas – piedāvājums ieņemt vakanto amata vietu tiek izteikts konkrētai personai.
2.5.2. Atlases veids katrai vakancei tiek izvēlēts Vadībai vienojoties.


Pievienots: Marts 19, 2018


Jautājums:
lABDIEN! kĀDA IR NĀVĪZIJA PAR RUDBĀRŽU SKOLAS ĒKU? VAI TO NODOS ATSAVINĀŠANAI (IZSOLEI)?

Atbilde: Labdien!
Rudbāržu skolas ēka paliek Skrundas novada pašvaldības īpašumā. Ēkā turpinās darboties sākumskolas grupiņa – 5-6 gadīgie bērni un rotaļu grupiņa, kā arī daļu ēkas apdzīvos Jaunsardzes centrs.


Pievienots: Marts 13, 2018


Jautājums:
Mums Skrundas iedzīvotājiem noskatoties Skrundas TV sižetu par Rudbāržu skolu un "Militāro pilsētiņu" ir jautājumi: Kādi ēkas uzlabojumi ir plānoti veikt Rudbāržu skolai,vai tiek plānots to nodot Ministrijas īpašumā? Vai par "Militārās pilsētiņas" tālāko pielietojamu tiks organizēta publiskā apspriede?

Atbilde: Labdien!
Ēkas remontdarbi tiek plānoti atbilstoši Jaunsardzes centra vajadzībām. Ēka paliek Skrundas novada pašvaldības īpašumā.
Tā kā Aizsardzības ministrija militāro pilsētiņu “Skrunda 1” ir pārņēmusi savā īpašumā, tad tās pielietojums un izmantošana ir ministrijas pārziņā.


Pievienots: Marts 12, 2018


Jautājums:
Pagājušā nedēļā noskatoties raidījumu RE TV par Rudbāržu skolas ēku, tapa skaidrs ka tiek plānoti rekonstrukcijas vai remonta darbi, lai pielāgotu vajadzībām Aizsardzības Ministrijai! Kādi darbi tiek plānoti? Kas tos veiks? Vai tiks izsludināts iepirkums uz veicamiem darbiem?

Atbilde: Labdien!
Darbi tiek plānoti atbilstoši Jaunsardzes centra vajadzībām un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.


Pievienots: Marts 12, 2018


Jautājums:
Sakarā ar to, ka Rudbāržu sākumskola tiek slēgta un tiek nodota Aizsardzības ministrijas vajadzībām, vai tiek plānoti remontdarbi, komunikāciju nodrošinājums utt. Kad no Jūsu puses tiek plānots publiskais iepirkums šīs ēkas remondarbiem? Vai tiks izsludināts publiskais iepirkums veicamiem un nepieciešamiem darbiem?

Atbilde: Labdien!
Rudbāržu skolas ēkā turpinās darboties sākumskolas grupiņa – 5-6 gadīgie bērni un rotaļu grupiņa.
Ievērojot Publisko iepirkumu likumu, par konkrētajiem remontdarbiem iepirkums netiks sludināts.


Pievienots: Marts 8, 2018


Jautājums:
Vai pēc tam,kad Rudbāržu skolu pārņems Jaunsardze,sporta zāle un sporta laukums,vēljoprojām būs pieejama Rudbāržu iedzīvotājiem?!

Atbilde: Labdien!
Sporta zāle un sporta laukums arī turpmāk būs pieejams iedzīvotājiem.


Pievienots: Marts 9, 2018


Jautājums:
Cik rentabli ir uzturēt bērnudārzu Rudbāržu skolas ēkā

Atbilde: Labdien!
Rudbāržu pamatskolas ēkā turpmāk atradīsies ne tikai bērnudārzs, bet arī Jaunsardzes centrs.
Nākamajā mācību gadā turpmākā pašvaldības rīcība attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādi būs atkarīga no bērnu skaita tajā.


Pievienots: Marts 9, 2018
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Pirmā ‹ Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nākošā › Pēdējā »