Jautājums:
Ļoti neestētiskas un laika zoba apbružātas miskastes pie baznīcas,estrādes, kā arī pie soliņa uz ietves,kura ved uz Kuldīgu.Derētu nomainīt.

Atbilde: Labdien!
Paldies par Jūsu ierosinājumu. Piekrītam, ka vecās atkritumu tvertnes vajadzētu nomainīt, ko arī plānojam darīt, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" valdes loceklis


Pievienots: Jūnijs 20, 2018


Jautājums:
Gribeju jautat, ja mans pusotrgadigais bērns netiek bernudarzā un man jadodas uz darbu vai dome dod kadu pabalstu piemeram auklisu apmaksai vai kaukam tamlīdzīgam???

Atbilde: Labdien!
Līdz šim pašvaldībā nav reģistrēti privāti bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzēji. Kompensācija pēc Latvijas likumdošanas pienāktos šādā gadījumā. Ja novadā kāds sniegtu šādu pakalpojumu kā privāta pirmsskolas izglītības iestāde vai kā sertificēta aukle, tad pašvaldība noteikti izskatītu pienākošās kompensācijas apmēru.
Kompensāciju parasti piešķir bērna vecākam (bērna likumiskajam pārstāvim), ja:
*) bērns un viens no vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis ir deklarēts novada administratīvajā teritorijā;
*) bērns ir pašvaldības rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē;
*) starp vecāku (bērna likumisko pārstāvi) un aukli vai privāto bērnudārzu ir noslēgts līgums par bērna pieskatīšanu.

Konsultācijas par šo jautājumu varat saņemt Izglītības nodaļā pie Ingas Flugrātes, tālrunis 27839913.


Pievienots: Jūnijs 18, 2018


Jautājums:
Kad Cieceres ielas 9 mājai tiks nomainīts kopējais ūdens skaitītājs?Marta deputātu sapulcē tika solīts,ka tas tiks izdarīts,bet nu jau jūnijs.Visu laiku pieaug pārtērētais ūdens.

Atbilde: Labdien!
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 30. punkts nosaka: "Ja ūdens sadales patēriņā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%, un ir saņemts attiecīgs dzīvokļu īpašnieku iesniegums, pārvaldnieks divu mēnešu laikā noskaidro ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, rakstiski informē dzīvokļu īpašniekus par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un kopā ar dzīvokļu īpašniekiem izvērtē iespēju tos īstenot".
Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Cieceres ielā 9 pēdējo trīs mēnešu ūdens patēriņa starpība starp mājas kopējo ūdens skaitītāju un dzīvokļu kopējo ūdens skaitītāju patēriņu ir 2,52m3 - 2,65m3, kas ir 8,90 – 9,54% no kopējā ūdens patēriņa pēc mājas kopējā skaitītāja.
Lai izslēgtu varbūtību, ka starpība rodas tādēļ, ka mājas kopējais ūdens skaitītājs uzskaiti veic ar lielāku pieļaujamo kļūdu, SIA "Skrundas komunālā saimniecība" 2018. gada jūnijā veiks ūdens skaitītāja nomaiņu.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” speciālistu Guntaru Stepiņu pa tālruni 26154604.

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis


Pievienots: Jūnijs 8, 2018


Jautājums:
Labdien,par ko isti ir jamaksa par kapu apsaimniekosanu,ja tur pat zali nevar noplaut?!

Atbilde: Labdien!
Nezinot konkrēti, par kuru kapsētu ir runa, varam sniegt vispārīgu informāciju par to, ka SIA "Skrundas komunālā saimniecība" atbilstoši deleģēšanas līgumam veic zāles pļaušanu Baznīcas, Klūgu, Pastaru, Dobeļu, Vadžu, Rozu, Vērpju, Augstupju, Gobzemju un Ikaišu kapsētās divas reizes gadā, pirmo reizi pirms Līgo svētkiem un otro reizi augusta beigās.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar uzņēmuma speciālistu Jāni Demčuku pa tālruni 27332280.

Atbildi sagatavojis: Kaspars Kutuļsks, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis


Pievienots: Jūnijs 13, 2018


Jautājums:
Labdien.Ja es gribētu dzīvot pašvaldības dzīvoklī,vai kaut kādu remontu arī veicat piem.veco logu,ārdurvju nomaiņu,santehnika

Atbilde: Labdien!
Pašvaldības dzīvokļos logus un ārdurvis maina uz iesnieguma pamata rindas kārtībā. Šīs darbības tiek veiktas tikai pēc nomaiņas nepieciešamības izvērtēšanas un ar domes izpilddirektora apstiprinājumu.
Santehnikas nomaiņa vai remonts un elektroinstalāciju nomaiņa vai remonts pašvaldības dzīvokļos tiek veikts uz iesnieguma pamata, izvērtējot nolietojumu vai bīstamības stāvokli. Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi.

Atbildi sagatavojis Uldis Zariņš, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” nekustamo īpašumu pārvaldnieks


Pievienots: Jūnijs 7, 2018


Jautājums:
Skrundā šobrīd atkritumu šķirošanas tvertnes, cik man zināms, ir pieejamas tikai centra apkārtnē, turklāt bieži vien tās ir pārpildītas. Vai, lūdzu, būtu iespējams novietot vairāk šādu tvertņu vai izvest tās biežāk, vai novietot tās vēl arī citās vietās, piemēram, jaunizveidotās baskāju takas tuvumā?

Atbilde: Labdien!
Skrundas pilsētā ir trīs publiski pieejamas šķiroto atkritumu konteineru vietas - Stūra iela (tirgus laukums), Saldus ielas un Dārza ielas daudzdzīvokļu māju masīvā.
Pie jaunizveidotās pastaigu takas un tās paplašinājuma nav plānots izvietot šķiroto atkritumu konteinerus, jo teritorijā jau ir izvietota atkritumu urna. Teritorija nodota apsaimniekošanā SIA "Skrundas komunālā saimniecība".
Ja pamanāt, ka šķiroto atkritumu konteineri ir pilni, aicinām sazināties ar Zani Eglīti pa tālruni 26665874.


Pievienots: Jūnijs 5, 2018


Jautājums:
Labdien!
Sakiet, lūdzu, vai ir paredzēts organizēt bērnu vasaras nometnes? Vai arī kādi citi dienas pasākumi bērniem, kur viņi tiktu nodarbināti kaut dažas reizes nedēļā uz pāris stundām? (Interesē tieši bērniem līdz 12 gadu vecumam.)
Un vai šādas iespējas būtu arī ne tikai Skrundā, bet arī Skrundas pagastos?

Atbilde: Labdien!
11. jūnijā ir noslēdzies bērnu nometņu projektu konkurss, šīs nedēļas laikā tiks izvērtēti saņemtie pieteikumi. Bērnu vasaras nometnes plānotas Skrundas novada pagastos, kā arī Skrundas pilsētā. Informācija tiks ievietota pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos.
Jāatzīmē, ka bērni un jaunieši brīvo laiku var pavadīt arī Skrundas jauniešu centrā, kas darbosies visu vasaru. Bērniem ir iespēja spēlēt dažādas galda spēles, kā arī darboties radoši.


Pievienots: Jūnijs 4, 2018


Jautājums:
Labdien!

Sakiet lūdzu, vai šovasar būs un ja būs tad kad būs Kapu svētki Pastaru kapos?

Ceru, ka neatkārtosies pagājušā gada nesaprotāmā situācija.

Paldies?

Atbilde: Labdien!
Kapu svētki Pastaru kapos būs 11. augustā plkst. 11.00.
Informācija par kapu svētkiem Skrundas pilsētas un novada kapsētās atrodama mājas lapas sadaļā Afiša http://www.skrunda.lv/afisa.php


Pievienots: Jūnijs 7, 2018


Jautājums:
Sveiki ,vai tiešām nekādi nav iespējams risināt problēmu ,kas saistīta ar Līgo balli Dzeldā ,jau kārtējo gadi balle gaidāma Saulgriežos, kad nav īsti iespējams nemaz ierasties pie omes Dzeldā uz svētkiem, jo tā īsti jau tas datums nemaz nevienam nav brīvs. Vai tiešām jau vairāku gadu garumā jāatstāj iedzīvotājus, bez tās zaļumballes? Kā multfilmā Grinčs nozaga Ziemassvētkus, tā Dzeldā atkal tiek nozagti Līgo svētki. Vai tiešām iedzīvotāju viedoklis netiek ņemts vispār vērā? Zinu vismaz 10, ja ne vairāk Dzeldas iedzīvotājus, kas ir pret šo muļķību. Es ļoti vēlētos dzirdēt jūsu viedokli un paskaidrojumu par šo situāciju.
Jauku dienu vēlot, Lauris.

Atbilde: Labdien!
Nīkrācē katru gadu tradicionāli tiek svinēti Vasaras saulgrieži pirms Līgo svētkiem. Tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek mīļi gaidīti 22. jūnijā pie Nīkrāces atpūtas centra. Svētku vakarā būsim kopā ar Vaiņodes amatierteātri “Kuratieši” un Skrundas senioru deju kolektīvu “Virši”. Noslēgumā ballēsimies kopā ar Frici no Brenču muzikantiem.

Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem par iesaistīšanos! Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, tāpēc nākamgad izvērtēsim iespēju pasākumu rīkot citā laikā.


Pievienots: Jūnijs 6, 2018


Jautājums:
Labdien! Vai tiešām Dzeldas iedzīvotājiem,viņu draugiem,un radiem vairs Līgo svētkus nav iespējams kopā pasvinēt 23.jūnijā ? Vai to tagad izlem viens cilvēks,Inga Ezeriete? Kura jau kuro gadu neuzklausa ciema ļaudis. Vai Ezerietes kundze strādā priekš sevis,nerēķinoties ar citu domām un vēlmēm? Latviešiem jau tā maz ir svētki,ko pasvinēt kopā,un tomēr Dzeldā to nebūs,dēļ vienas kundzes. Ja Ezeriete nerēķinās ar ciema ļaudīm,un atņem tiem svētkus,negrib strādāt,tad lai dod vietu citam cilvēkam strādāt,kurš prot uzklausīt cilvēkus,un neatņem viņiem svētkus. Gribam Līgo svinēt 23.jūnija vakarā ar visu kopējo balli. Lūdzu risiniet to lietu,un būsim Jums ļoti pateicīgi.

Atbilde: Labdien!
Nīkrācē katru gadu tradicionāli tiek svinēti Vasaras saulgrieži pirms Līgo svētkiem.
Tāpēc arī šogad iedzīvotāji tiek mīļi gaidīti 22. jūnijā pie Nīkrāces atpūtas centra. Svētku vakarā būsim kopā ar Vaiņodes amatierteātri “Kuratieši” un Skrundas senioru deju kolektīvu “Virši”. Noslēgumā ballēsimies kopā ar Frici no Brenču muzikantiem.
Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem par iesaistīšanos! Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, tāpēc izvērtēsim iespēju nākamgad pasākumu rīkot citā laikā.


Pievienots: Jūnijs 7, 2018
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
1 2 3 4 5 6 Nākošā › Pēdējā »