Jautājums:
Labdien,sakiet lūdzu ,kur Skrundā pieejamās vietās var izkopēt dokumentus.Jo diezgan grūti Skrundā to izdarīt,daudzi cilvēki labprāt arī gribētu zināt.Tajās vietās kur būts,kopētāji nedarbojas,pat pastā nav.gadrīz jadods uz blakus pilsētu kopēt.

Atbilde: Labdien. Dokumentus iespējams nokopēt Skrundas novada pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11), vai Skrundas bibliotēkā (Lielajā ielā 1a).


Pievienots: Augusts 6, 2017


Jautājums:
Sveiki.
Rodas jautājums par apgaismojumu Skrundā.
Kādēļ tas netiek ieslēgts?
Tas tomēr apdraud cilvēku drošību.

Atbilde: Labdien. Jūlija mēnesī ielu apgaismojumam tika veikta apkope. Sākot ar 1.augustu apgaismojums ir ieslēgts.


Pievienots: Augusts 1, 2017


Jautājums:
Labdien.
Kad būs kapu svētki Tukuma un Purvkroga kapsētăs?

Atbilde: Labdien. Kapusvētki Nīkrāces pagasta kapsētās šogad jau ir notikuši.


Pievienots: Jūlijs 28, 2017


Jautājums:
Labdien. Ieperkoties vairakos Skrundas veikalos netiek preti doti čeki. Un tie ir vairāki veikali. Vai tas nebutu pašvaldības interesēs apsekot to? Un, lūdzu, atbildiet uz jautajumiem.

Atbilde: Labdien. To kontrolē VID, pārkāpumu – ieņēmumu nereģistrēšanu elektroniskajā kases aparātā – VID konstatē, veicot kontrolpirkumu vai saņemot kontrolpakalpojumu, uzsākot tematisko pārbaudi. VID pārbaudes veic, arī reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām un sniegto informāciju, arī izvērtējot VID rīcībā esošo informāciju par konkrētu nodokļu maksātāju.
Sods par minētajiem pārkāpumiem ir gana bargs. Par ieņēmumu nereģistrēšanu elektroniskajā kases aparātā atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 156.1. pantā, kur minimālais naudas sods noteikts 140 eiro, bet maksimālais sods – 700 eiro.


Pievienots: Jūlijs 27, 2017


Jautājums:
Sveiki,kad plānots appļaut ceļmalas un kad greiderēt, ceļa posmā Klūgu kapi-Birznieki?Ceļš ir nepārredzams,aizaudzis,ļoti bedrains un šaurs.

Atbilde: Labdien. Ceļa klātne, atkarībā no laikapstākļiem, tuvākajā laikā tiks grēderēta. Ceļmalās augošie krūmi šogad netiks cirsti, jo šis ceļa posms ir iekļauts ceļu rekonstrukcijas projektā, kas tiks realizēts 2018. gadā.


Pievienots: Jūlijs 21, 2017


Jautājums:
no kāda vecuma bērnu var vest uz Skrundas bērnudārzu

Atbilde: Labdien. Uz vietu Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš” var pretendēt bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Skrundas novadā, vecumā no 1,5 (pusotra) gada līdz pamatizglītības uzsākšanai. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai Skrundas PII “Liepziediņš” veic Skrundas novada pašvaldībā. Reģistrējot bērnu, vecākiem vai aizbildņiem jāiesniedz iesniegums, uzrādot bērna dzimšanas apliecību, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai izziņu par aizbildniecības tiesībām. Informācija par reģistrāciju, rindā un iestādē uzņemtajiem bērniem pieejama sadaļā “Izglītība”.


Pievienots: Jūlijs 18, 2017


Jautājums:
Labdien. Vai šogad ir plānoti bērnības svētki?

Atbilde: Labdien. Bērnības svētki bija plānoti, bet mazā pieprasījuma dēļ šogad netiks rīkoti.


Pievienots: Jūlijs 5, 2017


Jautājums:
labdien, sakiet, lūdzu, kad būs kapu svētki Vadžu kapos?

Atbilde: Labdien.
Kapusvētki Vadžu kapsētā notiks 19. augustā plkst. 13.00.


Pievienots: Jūlijs 3, 2017


Jautājums:
Labdien.
1.Kādi dokumenti jāiesniedz, ja plānota jumta seguma nomaiņa?
2. Vai ēkas fasādes atjaunošanai nepieciešams saskaņojums?

Atbilde: Labdien.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 36. punktā minētam:

Ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu – visu logu nomaiņu, fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, jumta ieseguma nomaiņu, pagraba siltināšanu vai lodžiju aizstiklošanu, nemainot ārsienu izvietojumu, – būvvaldē iesniedz:

36.1. aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana;

36.2. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana; (I grupas ēka- vienstāva ēka līdz 25 kvadrātm.)

36.3. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);

36.4. fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);

36.5. galveno konstruktīvo mezglu risinājumu, izņemot pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos);

36.6. darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;

36.7. saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;

36.8. tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 14.1 punktu, ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām;

https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi#p-614543

Tas nozīmē, ka jumta ieseguma maiņai nepieciešams iesniegt ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas apliecinājuma karti. Kas attiecas uz fasādes apdares atjaunošanu: nepieciešams izvērtēt, vai vajadzīga dokumentācija - jebkurā gadījumā lūdzam vērsieties būvvaldē.


Pievienots: Jūnijs 9, 2017


Jautājums:
Kam jāpļauj zemes pieguļošā teritorija, ja zemes īpašnieks ir Skrunda bet nomnieks privātpersona.

Atbilde: Labdien. Par teritorijas uzturēšanu kārtībā atbild īpašnieks, ja vien līgumā nav noteikts, ka to veic nomnieks.


Pievienots: Maijs 26, 2017
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Pirmā ‹ Iepriekšējā 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nākošā › Pēdējā »