Jautājums:
Vai skolotājiem no Rudbāržu sanatorijas skolas tiks piedāvātas vietas esošajās skolās,vai tas ir pašu kompetencē.

Atbilde: Labdien. Darbs esošajās skolās var tikt piedāvāts tikai vakantos amatos – pašlaik vakanču nav. Par izglītības iestādes nodrošinājumu ar pedagoģisko personālu atbild iestādes vadītājs. Tāpēc paša pedagoga interese par iespējamo darba vietu var būt noteicošais faktors jaunas darbavietas meklējumos.


Pievienots: Novembris 27, 2016


Jautājums:
Labdien.Vai ir kas jauns zināms par māju siltināšanu Rudbāržu pagasta centra dzīvojamās mājās ?

Atbilde: Labdien.
Šobrīd atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai ievieš Attīstības finanšu institūcija “Altum”. Finansējums tiek piešķirts aizdevuma veidā dzīvokļu īpašniekiem.

Līdzfinansējumu 30-50% apmērā var saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzraudzību un šo pasākumu vadību.

Neattiecināmās izmaksas – ēkas energoaudits, tehniskais projekts un pasākumi, kuru īstenošana nav ekonomiski pamatota.

Sīkāka informācija, lai saprastu, vai dzīvokļu īpašnieki var startēt šajā programmā, ir atrodama prezentācijā: http://www.slideshare.net/siltinam/daudzdzvoku-dzvojams-kas-energoefektivit tes-projekts-nosacjumi-un-projekta-realizcijas-process-68036767


Pievienots: Novembris 23, 2016


Jautājums:
Labdien!
Vēlos jautāt vai pie atbildības var saukt Rudbāržos esošos suņu saimniekus,kas savus mājdzīvniekus ir palaiduši pilnīgā brīvībā-suņi regulāri klaiņo gan pa dienām,gan vakara stundās,nav pie pavadām,atrodas patstāvīgi kāpņu telpās,nemitīgi rej,paliek jau traucējoši,ka saimnieks par savu suni nevar uzņemties atbildību un to savākt.

Atbilde: Labdien!
Par saimnieku nepieskatītiem dzīvniekiem aicinām vērsties ar iesniegumu Skrundas novada pašvaldības policijā – katrs rakstisks iesniegums tiek izskatīts, un pēc notikušā apstākļu izvērtēšanas tiek lemts par administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Dzīvnieku saimniekus aicinām ievērot Dzīvnieku aizsardzības likumu un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.


Pievienots: Novembris 22, 2016


Jautājums:
Labdien!
Īsti nezinu kam adresēt, bet ceru, ka adresāts saņems manu vēsti:-Paldies par nakts apgaismojuma ierīkošanu Dārza ielā!
Ar cieņu.


Pievienots: Novembris 13, 2016


Jautājums:
Sveiki. Sakiet, lūdzu, vai turpmāk Skrundā būs pieejami taksometra pakalpojumi?

Atbilde: Labdien. Skrundas novada pašvaldība 2016. gadā izsniegusi vienu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Skrundas novadā.


Pievienots: Novembris 2, 2016


Jautājums:
Labdien!Man ir jautájums sakara ar SIEKSÄTES "Liepleju" majám.Vai tiesam dome neko nevar izdarit,lai ta apkartne butu kaut mazliet sakoptaka.Ari sakara ar vinu kanalizacijas sistemu tikt skaidriba,jo neesmu vel manijusi,ka tur jel kadreiz butu bijis traktors ar mucu,lai iztiritu kanalizaciju.Un cik zinams,viniem no majam uz kutinu pusi pa zemi ir ierakta truba,lai viss tek uz kutinu pusi.Un loti biezi ir tá,ka viniem pludo pat visa seta.Iedomajaties,tad ka mums seit "smarzo".Un ko par mums padoma turisti,kuri apmekle Piena Muizu.Pasiem ir nepatikami par to bardaku,kas seit daras,kur vel citiem.Loti ceru uz jusu atsaucibu un kaut jel kadu pozitivu rezultatu.PALDIES.

Atbilde: Labdien. Rudbāržu pagasta Sieksātes "Liepleju" mājas kanalizācijas sistēmas pārbaude uzdota SIA “Skrundas komunālā saimniecība ” ūdenssaimniecības speciālistam Guntaram Stepiņam. Pārbaudē piedalīsies Skrundas novada būvvaldes būvinspektors un Skrundas novada pašvaldības policija. Pēc apsekošanas tiks pieņemts lēmums par turpmāko rīcību un īpašnieka atbildību.


Pievienots: Novembris 2, 2016


Jautājums:
Vēlos izteikt pateicību Nīkrāces pagasta GMI pabalsta saņēmējiem un NVA stipendiju programmas darbiniekiem par labi paveikto darbu Lēnu baznīcas kapos.
Patīkami pārsteidza, ka kritušo lapu kalni un zari savākti, taciņas nogrābtas, aizgājušo tuvinieku piederīgiem atliek tikai kopiņas sakopt! Vēlreiz- Paldies!!!!!!


Pievienots: Oktobris 25, 2016


Jautājums:
Turpinot tēmu par soc,dienestu UN KĀ IR AR Andu Vītolu?Vai viņai ir soc,darbinieka diploms?Paldies

Atbilde: Labdien. Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktorei ir ieņemamajam amatam atbilstoša izglītība – maģistra grāds vadības zinībās.


Pievienots: Oktobris 21, 2016


Jautājums:
Labdien.Lūdzu sakiet kad Skrundas pilsētas kapos ir paredzēts svecīšuvakars?Dzīvoju Saldū,bet manu radinieku kapi ir Skrundā un gribētos tos sakopt un aizdegt svecītes,tikai neatradu plānā nevienu ziņu.

Atbilde: Labdien. Svecīšu vakars Skrundā paredzēts 19. novembrī: plkst. 15.00 Sila kapos un plkst. 16.00 Baznīcas kapos.


Pievienots: Oktobris 17, 2016


Jautājums:
Interesē šāds jautājums,vai sociālā dienestā var strādāt cilvēki bez diploma.Cilvēki mācās vairākus gadus lai to saņemtu.

Atbilde: Labdien. Skrundas novada pašvaldības aģentūrā "Sociālais dienests" šobrīd strādā tikai speciālisti ar atbilstošu izglītību šajā jomā.


Pievienots: Oktobris 15, 2016
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Pirmā ‹ Iepriekšējā 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nākošā › Pēdējā »