Jautājums:
Labdien! Vēlos zināt, kā sauca deju kolektīvus kuri dejoja Skrundas svētkos?

Atbilde: Labdien!
Skrundas svētkos dejoja VPDK "Snēpele", Rendas VPDK un Lutriņu JDK "VILKS".


Pievienots: Maijs 13, 2015


Jautājums:
Labdien! Mēs vēlētos zināt, kuri tad ir tie uzņēmumi, kuri maksā nodokļus Skrundas novadā? Kā tie tiek izlietoti novada vajadzībām?

Atbilde: Labdien!
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiek maksāts pašvaldībai, kuras teritorijā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu, neatkarīgi no tā kādā uzņēmumā tā strādā.
Skrundas novada dome, saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta sniegtajiem datiem katru gadu pateicas uzņēmējiem - lielākajiem nodokļu maksātājiem. Šogad pateicības saņēma NYMANN MARTIN, MATSS SIA, SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA SIA, EKO DRUVA SIA, BIAGRO KURZEME SIA, VELLA KALPI SIA, BIAGRO LATVIJA SIA, KALNMUIŽA KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA, DĒVITA GAIDA, P ARVI SIA, OSTAŠOVA MĀRA, ALPI-K SIA.
Likuma "Par valsts budžetu 2015.gadam" 17.pants nosaka, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem — 80 procentu apmērā un valsts budžetam — 20 procentu apmērā.
Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 20.pants nosaka, ka novadu budžetu ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts nodokļiem un nodevām, pašvaldību nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, norēķini ar pašvaldību budžetiem, maksājumi par pakalpojumiem, atskaitījumi no kapitālsabiedrību peļņas, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas), īpašuma pārdošanas un citi ar likumu noteikti ieņēmumi.
Skrundas novada pašvaldības budžets, t.sk. izdevumu daļa ir publiski pieejams mājas lapā www.skrunda.lv.


Pievienots: Maijs 11, 2015


Jautājums:
vilcienu atiesana no skrundas uz rigu laiks

Atbilde: Labdien!
Vilciens no Skrundas uz Rīgu atiet pirmdienās un sestdienās 7:01.


Pievienots: Maijs 10, 2015


Jautājums:
Labdien.Veletos uzinat kad beidzot tiks ievilkts udens saldus iela 11.

Atbilde: Labdien!
Kad būs sakārtotas īpašuma tiesības, tad pašvaldība veiks jauna ūdensvada pieslēgumu.


Pievienots: Maijs 10, 2015


Jautājums:
Labdien! Vēlētos uzzināt apmeklētāju pieņemšanas laikus aprūpes centrā.No publicētā dienas režima-tads nav paredzets.Vai pareizi sapratu!?

Atbilde: Labdien!
P/I "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" apmeklētāju pieņemšanas laiks ir katru dienu no 9:00 līdz 19:00.


Pievienots: Maijs 8, 2015


Jautājums:
Labdien! Vai tuvākajā laikā ir paredzēta lielgabarīta atkritumu savākšana?

Atbilde: Labdien!
Kā katru gadu, lielgabarītu atkritumi tiks vākti maija beigās vai jūnija sākumā pašvaldības noteiktajās vietās speciālas akcijas laikā. Sekojiet informācijai mājas lapā!


Pievienots: Maijs 5, 2015


Jautājums:
Kā var iznomāt-izīrēt Virsnieku ciematu, lai rīkotu tur aisroft spēli?

Atbilde: Labdien.
Lai saņemtu atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzu, rakstiet uz dome@skrunda.lv.


Pievienots: Maijs 5, 2015


Jautājums:
Lūdzu Rudbāržu pārvaldei rast iespēju novietot atkritumu konteineri pie Lūdiķu kapiem. Šausmīgi kā tiek Rudbāržu parks piedrazāts ar kapsētas atkritumiem - sveces, platmasas atkritumi, vainagi, stikls u.c. Dīvaini, kad vēl ir kapsētas, kur pašvaldība šādu problēmu nav saredzējusi. Lūdzu rast iespēju savākt ap kapsētu parka teritorijā samestos atkritumus.

Atbilde: Labdien. Rudbāržu pagasta kapsētās atkritumu konteineri tiks uzstādīti līdz 15. maijam. Lielās talkas laikā kapsētas atkritumi jau tika salasīti, tomēr, atsaucoties uz Jūsu lūgumu, 6. maijā uz kapsētu vēlreiz tika nosūtīti pagasta darbinieki.


Pievienots: Maijs 3, 2015


Jautājums:
Labdien, sakiet lūdzu, vai ir iespējams legāli nokļūt Skrundas militārajā pilsētiņā?

Atbilde: Labdien.
Aicinām izmantot Skrundas svētku laikā piedāvāto iespēju un bijušo militāro pilsētiņu apskatīt gida pavadībā. Pulcēšanās ekskursijām “Atpakaļ pagātnē” 9. maijā plkst. 11.00 un 13.00 pieturā pie “Omes” veikaliņa, Skrundā.
Informāciju par pilsētiņas apskati citā laikā var saņemt, sazinoties ar Skrundas novada pašvaldību (e-pasts: dome@skrunda.lv, tālr. 25708808).


Pievienots: Maijs 1, 2015


Jautājums:
KAD TIKS RISINATS UDENS JAUTAJUMS- MIERA-KAPIEM

Atbilde: Pašvaldības uzdevums nav piegādāt ūdeni kapiem. Šobrīd nav izstrādāti saistošie noteikumi par kapsētu apsaimniekošanu Skrundas novadā. Nīkrāces pagastā pārvaldes darbinieki nodrošina kapsētās atkritumu savākšanu un zāles appļaušanu. Ja vasarā būs sausums, varam noorganizēt ūdens atvešanu, taču tas ir maksas pakalpojums, kuru varam lūgt veikt SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Šos jautājumus varam risināt Nīkrāces pagasta pārvaldē.


Pievienots: Aprīlis 30, 2015
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Pirmā ‹ Iepriekšējā 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nākošā › Pēdējā »