Jautājums:
Labdien. Sieksātes centrā un pie bibliotekas tika uzstādītas apgaismojuma laternas. Tagad ir taču gada tumšākais laiks, bet gaismas netiek ieslēgtas. Ejot uz autobusu vai darbu sanāk kūļāties pa tumsu, vai pašvaldībai tik dārgi izmaksā ieslēgt apgaismojumu arī nomalēs?

Atbilde: Labdien. Ielu apgaismojums tiks pieslēgts šīs nedēļas beigās.


Pievienots: Janvāris 12, 2015


Jautājums:
Kāds ir pensionāru apvienības telefona Nr.

Atbilde: Pensionāru klubiņa "Ceriņi" tālruņu Nr. ir 63331787 (Guna) un 29737402 (Inta).


Pievienots: Janvāris 10, 2015


Jautājums:
Labdien,kāds darba laiks ir Rudbāržu pagasta feldšerpunktam,jo nedzīvoju centrā un mērojot tālu ceļa gabalu ļoti bieži sastopos ar uzrakstu uz durvīm slēgts. un ir arī reizes kad zīmes nav un cilvēki gaida. Vēlos saņemt jūsu atbildi, nevis kontakttālruni, jo arī zvanot uz to bieži neatbild.

Atbilde: Labdien. Apmeklētāju pieņemšanas laiki Rudbāržu pagasta feldšerpunktā ir šādi:
Pirmdienās – no plkst. 9.00–12.00;
Otrdienās – no plkst. 9.00–12.00;
Trešdienās – no plkst. 9.00–12.00;
Ceturtdienās – no plkst. 11.00–14.00;
Piektdienās – no plkst. 9.00–12.00.


Pievienots: Janvāris 6, 2015


Jautājums:
Labdien Kas pie daudzdzīvokļu mājām izlīmēja smēķēšanas aizlieguma paziņojumus. Un kā tiek kontrolēts, lai tas tiktu ievērots un lai paziņojums netiktu noplēsts.

Atbilde: Labdien. Par smēķēšanas aizlieguma uzrakstu vai simbolu izgatavošanu, izvietošanu un saglabāšanu atbild attiecīgo ēku, būvju un telpu valdītāji vai turētāji saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 976 “Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu un atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem”.
Ja minētais aizliegums netiek ievērots vai uzraksti tiek noplēsti, sazinieties ar Skrundas novada pašvaldības policiju (Amatnieku ielā 1, Skrundā, tālr. 29258421, 29106501).


Pievienots: Decembris 6, 2014


Jautājums:
Labdien,par zupas virtuvi Rudbāržos,vai tiešām Skrundas sociālajam dienestam nav tādas naudas lai turpinātu algot pavāri,un vecie cilvēki tiktu pie silta ēdiena netikai mācību laikā ,bet visu gadu,jo kā saprotu ,pa vasaru vecos cilvēkus neviens nebaros Vai Andas kundze domā ka vecs slims cilvēks kurš knapi var nostāvēt ir spējīgs pagatavot pusdienas?Kurš no soc darbiniekiem šo visu izrunāja ar cilvekiem ,kuri izmanto zupas virtuves pakalpojumus?KĀDS IR PATIESAIS IEMESLS KĀPĒC TIEK LIKVIDĒTA ŠI VIETA?MES ĻOTI GAIDĪSIM ATBILDI-PALDIES

Atbilde: Labdien. Skrundas novada p/a Sociālais dienests direktore Anda Vītola aicina uz tikšanos 8. un 10. decembrī plkst. 17.00 Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes telpās, lai pārrunātu šos jautājumus.


Pievienots: Decembris 3, 2014


Jautājums:
Labdien!Kur vecie cilvēki un trūcīgie Rudbāržos varēs paēst siltu ēdienu,ja zupas virtuvi likvidē?Varbūt sociālie darbinieki no Skrundas varēs atvest siltu ēdienu?

Atbilde: Labdien! Sākot ar 2015. gadu, siltu ēdienu vecie ļaudis varēs iegādāties Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, kur to gatavos Skrundas profesionālā vidusskola.
Tiem vecļaudīm, kuri izteiks vēlēšanos iegādāties siltas pusdienas, ēdienu nogādās Sociālā dienesta darbiniece – kā jau tas bijis līdz šim.


Pievienots: Decembris 2, 2014


Jautājums:
Labdien,Skrundas domē ir kāds cilveks kurš zina par nekustamajiem īpašumiem (kuram kāds pieder,kurš saimnieks)visā novadā,interesē neapdzīvotas ēkas,paldies

Atbilde: Labdien. Lūdzu, sazinieties ar Skrundas novada pašvaldības zemes lietu speciālistu Normundu Danenbergu (tālr. 63350464, 26446919, e-pasts normunds.danenbergs@skrunda.lv).


Pievienots: Decembris 2, 2014


Jautājums:
Labdien.Vai Skrundas domes darbinieki būtu priecīgi, ja Jūsu mazās atvases Jaunmuižas skolā dažus priekšmetus mācītu bērnudārza audzinātāja [kura pati vēl mācas], bet bērnudārza grupiņās mazuļus pieskatītu "simtlatnieki". Vēlētos konkrētu atbildi,nevis norādes uz kontaktinformāciju!!!

Atbilde: Labdien. "Simtlatnieki" vieni – bez skolas darbiniekiem – nepieskata bērnus. Kā palīgi viņi drīkst būt, ja ir nokārtota sanitārā grāmatiņa.

Pirmsskolas skolotāja 04.12.2014. aizstāv kvalifikācijas darbu un būs pedagoģiskais darbinieks ar augstāko izglītību.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" nosaka, ka:

“5. Tiesības pasniegt citus mācību priekšmetus vai strādāt citā izglītības pakāpē ir pedagogam, kurš ieguvis augstāko izglītību un skolotāja profesionālo kvalifikāciju un gada laikā uzsācis atbilstošas B programmas apguvi.”


Pievienots: Novembris 29, 2014


Jautājums:
Labdien!Es veletos zinat,kas notiks ar Skrundas profesionalo visusskolu?Jo man teica,ka skolu vai nu slegs,vai apvienos ar Ciravas skolu.

Atbilde: Labdien. Skrundas Profesionālā vidusskola nav Skrundas novada pašvaldības pakļautībā, bet gan ir valsts dibināta, Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde. Lūdzu, sazinieties ar ministrijas speciālistiem – kontaktinformācija atrodama mājaslapā www.izm.gov.lv


Pievienots: Novembris 26, 2014


Jautājums:
Kad Skrundas novadā beidzot tiks izveidota "Medību koordinācijas komisija". Vadoties pēc MK not.NR:269 Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām, šādai komisijai bijā jābūt izveidotai jau pusgadu iepriekš.

Atbilde: Skrundas novada medību koordinācijas komisija ir izveidota. Komisijas nolikums tika apstiprināts Skrundas novada domes 2014. gada 28. augusta sēdē un ar to var iepazīties sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Nolikumi u.c.”. Nākamā komisijas sēde tiek plānota šā gada decembrī.


Pievienots: Novembris 23, 2014
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Pirmā ‹ Iepriekšējā 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nākošā › Pēdējā »