Jautājums:
Vai kautkur var iegādāties Heniņa grāmatu "Ventas sakta"?

Atbilde: Grāmatu var iegādāties Skrundas novada pašvaldības ēkā pie klientu apkalpošanas speciālistes Rudītes Kronlakas.


Pievienots: Augusts 28, 2013


Jautājums:
sadaļā-kultūra-varētu informēt ,kādi pašdarbības kolektīvi darbosies novada kultūras iestādēs.paldies!

Atbilde: Visi sadaļā "Kultūra" minētie kolektīvi darbosies arī šajā sezonā.


Pievienots: Augusts 22, 2013


Jautājums:
Kad Rudbāržos Kultūras nama vadītāja sāks kaut ko organizēt pagasta iedzīvotājiem?? Šo vasar vismaz amatierteātris iepriecināja iedzīvotājus...Rodas jautājums, par ko vadītāja saņem algu???

Atbilde: Rudbāržu kultūras darba organizatore atrodas ikgadējā atvaļinājumā ( 01.08.-29.08.).Tuvākie plānotie pasākumi Rudbāržos :
07.09.- Vasara izskan : 28.09.- Miķeļdienas gadatirgus. Aicinām piedalīties !


Pievienots: Augusts 17, 2013


Jautājums:
Kāpēc Skrundas novada mājaslapā nav apskates objektu? Pie sadaļas "Tūrisms" atrodamas vien viesu mājas un veikals "Elvi".

Atbilde: Paldies par jautājumu un ieinteresētību tūrisma jautājumos. Tuvākajā laikā centīsimies šo mājas lapas sadaļu pilnveidot.


Pievienots: Augusts 16, 2013


Jautājums:
Kopš februāra mājas lapā nav redzamas pašvadības darbinieku algas? Vai tad likums ir mainījies, un tās vairs nav jāpublicē?

Atbilde: Mājas lapas sadaļa tiks sakārtota līdz 21.08.


Pievienots: Augusts 15, 2013


Jautājums:
Laukā vēl bija aukstums un sals, kad Skrundā lepni tika atklāta estrāde, kas pēc rekonstrukcijas ieguvusi pavisam jaunu izskatu un funkcionalitāti. Arī man par to ir patiess prieks un uzskatu, ka pilskalns jau sen to bija pelnījis, jo tā ir mīļa vieta katram Skrundas iedzīvotājam. Taču, vai nav nožēlojami lepoties ar jaunu estrādi, stāstīt visiem, cik mums fantastiska kultūras dzīve, ja visas vasaras garumā pilskalnā nav noticis neviens vērā ņemams pasākums? Pašvaldības līdzfinansējums šajā projektā bija 51121 latu, kas nebūt nav maza summa. Varbūt saprātīgāk būtu bijis šo naudu novirzīt augstākas prioritātes projektiem, ja jau reiz pilskalna rekonstrukcija nemaz nebija tik steidzama?

Atbilde: Ņemot vērā jūlija mēnesī daudzveidīgo kultūras pasākumu programmu Skrundas novada pagastos un apkārtējās pilsētās, gan Dziesmu un deju svētkus, un iepriekšējo gadu pieredzi, kad apmeklētāju skaits nespēja nodrošināt mākslinieku pieprasīto honorāru, kultūras nama administrācija, šajā gada jūlija mēnesī Skrundā neplānoja pasākumu norises.
Jaunajā estrādē Skrundas kultūras nams organizējis šādus pasākumus:
• Tradicionālais Pilskalna skrējiens
• Jāņtārpiņu karnevāls
• Līnijdeju uzvedums „Meža gulbji”
• Skrundas svētku koncerts „Parole Skrunda”
• Bērnu deju kolektīvu sadancošana „Cauri gadalaikiem”
• Līgo vakara koncerts „Līgo visa Skrunda” un Līgo balle.

Estrādē norisinājās jauniešu centra organizēts pasākums „Ej Tu pa gaisu”

Vēlamies informēt, ka 10.augustā plānotais vokālo ansambļu festivāls „Dziedi pāri Ventai” tiek pārcelts uz citu gadu, jo festivālam pieteicās neliels dalībnieku skaits.
Savukārt 10 .augustā aicinām piedalīties 4.atklātās Skrundas novada sporta spēlēs un vakarā ballē, bet 23. augustā Pilskalna estrādē būsiet mīļi gaidīti uz „Vakara kino miksli”. Pasākumu apraksts tiks ievietots Skrundas mājas lapā sadaļā „Afiša”.


Pievienots: Jūlijs 31, 2013


Jautājums:
Afišas sadaļā ir rakstīts.ka 10.augustā sporta svētki,bet nekur nav ne laiks,ne sporta veidi.Kur to visu atrasts?

Atbilde: Visa informācija par novada sporta svētkiem tiks ievietota sadaļā "Afiša" līdz 2.augustam.


Pievienots: Jūlijs 31, 2013


Jautājums:
Kāpēc Nīkrāces pagastā- konkrēti Dzeldas centrā- tie saucamie simtlatnieki pucē tikai lielo ceļu, kas iet cauri centram? Vai tad ielas, kas atrodas pagasta centrā viņiem nav jātīra. Piemēram, Torņa ielas ceļš, kur sastāv no Padomju laikā uzliktām betona plāksnēm lēna'm sāk auzaugt. Kad tiks sakopts šis ceļš- izravētas zāle????

Atbilde: Par darbu sadali atbild pagasta pārvaldes vadītāja. Darbi, kurus veic, tā saucamie simtlatnieki, tiek organizēti zināmā izpildes kārtībā. Iespēju robežās tiks sakārtotas arī centra ielas. Aicinām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus arī pašus iesaistīties teritorijas uzkopšanā un labiekārtošanā, līdzīgi kā to dara Skrundas pilsētas un pagasta iedzīvotāji.


Pievienots: Jūlijs 29, 2013


Jautājums:
Rudbāržu pagasta Ļūdiku kapos pagājušo gad ūdens pumpis tika uzlikts tikai kā butaforija, jo ūdeni ar viņu nav iespējams dabūt, šogad tas pats, tā viņš tur stāv pēc ziemas uzlikts atpakaļ bez izmaiņām, nedarbojas. 14. jūlijā bija kapu svētki, pie kapu galvenajiem vārtiem tad jau bija nogāzies liels koks, kurš vēl joprojām nav novākts.

Atbilde: Uz š.g. 31.07. - problēma atrisināta.


Pievienots: Jūlijs 27, 2013


Jautājums:
Kad Rudbāržu pagasta pārvalde savedīs kārtība ūdens pumpi Ļūdiku kapos,nav arī kapsētas nosaukums.

Atbilde: Informācija nodota pagasta pārvaldes vadītājai, kura organizēs darbus, lai problēmu atrisinātu.


Pievienots: Jūlijs 14, 2013
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« Pirmā ‹ Iepriekšējā 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Nākošā › Pēdējā »