Vārda dienu svin: Velga, Elvīra, Rēzija
   


Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar pagastu attīstības programmām :: 24.09.2015 08:56:44

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodoti Rudbāržu un Nīkrāces pagastu attīstības programmu projekti, kurus sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem ir sagatavojušas pagastu pārvalžu vadītājas Dzintra Veģe un Benita Lielāmere. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli!

 

Skrundas novada pašvaldība kopš 2013. gada decembra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienību, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju, Valsts Reģionālās attīstības aģentūru īsteno projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana". Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, projekta ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. Šim nolūkam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa ir veikusi Skrundas novada esošās situācijas apkopošanu un analīzi, tiekoties ar novada pagastu pakalpojumu pārvalžu, sociālās nozares un izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī kultūras un sporta darba organizatoriem. Savukārt ar Skrundas novada domes deputātiem, pašvaldības izpilddirektoru, attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem spriests par kopējiem novada attīstības virzieniem un diskutēts par prioritātēm, kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2016. līdz 2020. gadam.

Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija tiek veidota, atsaucoties ne vien uz Skrundas novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumentiem, kā Skrundas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam, bet galvenokārt uz īstermiņa plānošanas dokumentiem, atspoguļojot tuvākajā laikā iecerētos un reāli paveicamos darbus – kā tas norādīts pagastu attīstības programmu projektos, ar kuriem var iepazīties šeit:

Ar Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas paveikto var iepazīties projektam "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" izveidotajā sadaļā ŠEIT.

Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Komentāri
laukos :: 30.11.2015 10:33:14
Ļoti nepārdomāta Rudbāržu attīstības programma!Vai Rudbāržos nebūtu jāsiltina mājas,varbūt vajadzētu iekārtot arī mūsu jauniešiem savu centru ,kur darboties ?

Skrundā ir attīstības nodaļa ,var taču palīdzēt ar plānošanu !
Rudbāržnieks :: 23.09.2015 21:16:58
Jā, un mums kā Rudbāržu iedzīvotājiem paliks ļoti labāki dzīves apstākļi kolīdz tiks nomainīti logi pagasta pārvaldes mājai. Super!
strādnieks :: 22.09.2015 21:53:58
Korkalnā strādājošo nodokļi aiziet pagastam,kāpēc tad nevar kādā projektā ielikt korkalnam piederošo māju rekonstrukciju,remontu.Varbūt pietiek uzlabot pagasta māju?
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv