Vārda dienu svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
   


Skrundas novada pakalpojumi

Nr. Nosaukums
1. Būvniecība
2. Dzimtsarakstu nodaļa
3. Dzīvesvietas deklarēšana
4. Nodeva par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
5. Par pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
6. Bāriņtiesa - Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
7. Bāriņtiesa - Adopcija
8. Bāriņtiesa - Aizbildņa iecelšana
9. Bāriņtiesa - Aizgādņa iecelšana
10. Bāriņtiesa - Apliecinājuma izdarīšana
11. Bāriņtiesa - Ārpusģimenes aprūpe
12. Bāriņtiesa - Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
13. Bāriņtiesa - Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
14. Bāriņtiesa - Bērnu personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
15. Bāriņtiesa - Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)
16. Bāriņtiesa - Mantisko interešu aizsardzība
17. Bāriņtiesa - Vecāku domstarpību izšķiršana
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv