Vārda dienu svin: Marģers, Anastasija
   


Iesniegumi

Iesniegumu veidlapa
Iesniegums par laulības noslēgšanu
Iesniegums reklāmas projekta izskatīšanai un saskaņošanai
Iesniegums atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai
Iesniegums "Par Skrundas novada domes apbalvojumiem"
Būvniecības / būves nojaukšanas pieteikuma - uzskaites karte
Pieteikums līguma slēgšanai par sadzīves atkritumu savākšanu un noglabāšanu
Iesniegums e-talona saņemšanai
Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai
Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai
Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai
Iesniegums Dzīvokļu komisijai
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv