Vārda dienu svin: Marģers, Anastasija
   


Attīstības programmas aktualitātes

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>

Attīstības programma: Skrundā nojauc vairākas ēkas
Ievietots 18.07.2016 10:01:34

Ne viens vien būs pamanījis, ka Skrundas centrā ainavu izmainījusi vairāku ēku nojaukšana. Nojaucot veco, dot iespēju jaunajam nolēmusi gan Skrundas novada pašvaldība, gan uzņēmēji. Sīkāk par to, kas plānots nojaukto ēku vietā, skatieties TV Skrunda veidotajā sižetā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Skrundas novada mārketinga stratēģiju
Ievietots 11.04.2016 10:28:58

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodots Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas projekts. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šo stratēģijas projektu un paust savu viedokli!

 

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar attīstības programmām
Ievietots 16.11.2015 14:58:25

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodoti Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta, kā arī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programmu projekti. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli!

 

lasīt vairāk...

komentāri 1


Attīstības programma: Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar pagastu attīstības programmām
Ievietots 24.09.2015 08:56:44

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodoti Rudbāržu un Nīkrāces pagastu attīstības programmu projekti, kurus sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldības speciālistiem ir sagatavojušas pagastu pārvalžu vadītājas Dzintra Veģe un Benita Lielāmere. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli!

 

lasīt vairāk...

komentāri 3


Attīstības programma: Ceļā uz meliorācijas sistēmas sakārtošanu Skrundā
Ievietots 21.07.2015 14:56:38

Apzinoties problēmas, ko nekustamo īpašumu apsaimniekošanā rada nolietojusies meliorācijas sistēma, Skrundas novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā (VP 2: RV2.2) pašvaldība ir paredzējusi veikt novada meliorācijas sistēmu sakārtošanu un pilnveidošanu. 

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Pabeigts darbs pie nozīmīgākajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Ievietots 14.02.2014 12:47:26

http://www.skrunda.lv/index.php?fn_mode=fullnews&fn_id=1444Skrundas un Kuldīgas novadu ciešā sadarbība turpinās arī pēc administratīvi teritoriālās reformas. Lai gan katra novada attīstības redzējums ir atšķirīgs, saglabājas vienoti mērķi un rīcības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko attīstību. Novada attīstības programmas, teritorijas plānojumi un novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir instrumenti, lai to īstenotu.

lasīt vairāk...

komentāri 1


Attīstības programma: Sanāksmē apspriež Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
Ievietots 22.11.2013 09:27:07

21. novembrī Skrundas kultūras namā notika Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
Ievietots 01.11.2013 11:05:41

24.10.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 29. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcija
Ievietots 03.12.2012 18:08:38

29.11.2012. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 25. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Attīstības programma: Lūdzam piedalīties aptaujā!
Ievietots 12.04.2012 20:58:54

Cienījamais Skrundas novada iedzīvotāj, pašvaldībai ir svarīga TAVA aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību. Aicinām piedalīties Skrundas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem!

Aptauja pieejama http://visidati.lv/aptauja/668522094

lasīt vairāk...

komentāri 0

<< Iepriekšējā lapa 1 2 Nākamā lapa >>
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv