Vārda dienu svin: Vilhelms, Vilis
   


Teritoriālā plānojuma aktualitātes


Teritoriālais plānojums: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veiks lauku apsekošanu
Ievietots 26.03.2018 16:22:04

Informējam, ka laika periodā no 2018. gada aprīļa līdz septembrim Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki veiks topogrāfisko karšu M 1:10 000 sagatavošanas darbus Skrundas novada teritorijā, lai precizētu informāciju kartes sagatavošanas procesā, tas nozīmē - veiks teritorijas apsekošanu dabā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Veicinās dabas tūrisma attīstību un pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Ievietots 09.06.2017 11:18:11

Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls. Lai to izmantotu, ir uzsākta projekta īstenošana ilgtspējīga tūrisma attīstībai Kurzemē un Lietuvas pierobežas reģionos.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundā nojauc vairākas ēkas
Ievietots 18.07.2016 10:01:34

Ne viens vien būs pamanījis, ka Skrundas centrā ainavu izmainījusi vairāku ēku nojaukšana. Nojaucot veco, dot iespēju jaunajam nolēmusi gan Skrundas novada pašvaldība, gan uzņēmēji. Sīkāk par to, kas plānots nojaukto ēku vietā, skatieties TV Skrunda veidotajā sižetā.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada domes 27.12.2013. g. lēmums, prot. Nr. 12, 15.§
Ievietots 07.01.2014 10:27:22

27.12.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Skrundas novada teritorijas plānojumu 2013.–2025. gadam un saistošos noteikumus Nr. 27/2013 „Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.– 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu
Ievietots 25.11.2013 17:48:14

Skrundas novada pašvaldība informē, ka 28.11.2013 Skrundas novada domes sēdē tiks skatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadam galīgā redakcija.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Paziņojums par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
Ievietots 13.09.2013 13:06:25

Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. pilnveidotās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada teritorijas plānojums
Ievietots 03.09.2013 06:41:57

22.08.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr. 7, 3 .§) nodod sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas pilnveidoto redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana
Ievietots 11.04.2013 13:20:54

28.martā Skrundas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 10.§) nodot sabiedriskajai apspriešanai Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.

lasīt vairāk...

komentāri 0


Teritoriālais plānojums: Aicinām iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei.
Ievietots 02.05.2012 13:10:12

Iedzīvotāji tiek aicināti no 2.05. līdz 01.06. apdomāt sava zemesgabala turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā laikā tur tiks veikta apbūve, ierīkota dīķsaimniecība, plānota apmežošana vai citas izmaiņas.

lasīt vairāk...

komentāri 0

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv