Vārda dienu svin: Vilhelms, Vilis
   


Domes izpildvara.

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Vadība
Priekšsēdētāja Loreta Robežniece 63350456, 29258469 loreta.robezniece@skrunda.lv
Priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis 26064393 aldis.zalgauckis@skrunda.lv
Izpilddirektors Guntis Putniņš 29555335 izpilddirektors@skrunda.lv
Administratīvo lietu nodaļa
Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga Freimane 63350451, 26668902 inga.freimane@skrunda.lv
Apmeklētāju centra speciāliste Rudīte Kronlaka 63331555, 29284087 dome@skrunda.lv
Pašvaldības sekretāre Eva Nudiena 63350455 eva.nudiena@skrunda.lv
Tehniskā sekretāre Dace Buķele 63350451 dace.bukele@skrunda.lv
Informācijas tehnoloģiju administrators Sandris Kuzmickis 26119570, 63350461 sandris.kuzmickis@skrunda.lv
Informācijas tehnoloģiju administrators Māris Benefelds 26438142 maris.benefelds@skrunda.lv
Darba aizsardzības inženiere Guna Skrebele 29421665 gunaskrebele@inbox.lv
Mehānisko transportlīdzekļu vadītājs Juris Neimanis 29350268  
Mehānisko transportlīdzekļu vadītājs Guntis Jansons 26559657 guntis.jansons@skrunda.lv
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Zane Eglīte 63350454, 26665874 zane.eglite@skrunda.lv
Attīstības nodaļa
Attīstības nodaļas vadītāja Gita Rubežniece-Zute 63350454 gita.rubezniece@skrunda.lv
Projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa-Jackeviča 63350454 kristine.verdina@skrunda.lv
Nekustamā īpašuma speciālists Normunds Danenbergs 63350464, 26446919 normunds.danenbergs@skrunda.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 63350457, 25708808 iveta.rozenfelde@skrunda.lv
Finanšu nodaļa
Finanšu nodaļas vadītāja Ināra Muceniece 63350462 inara.muceniece@skrunda.lv
Galvenā grāmatvede Gunta Svara 63350460, 29112774 gunta.svara@skrunda.lv
Grāmatvede, kasiere Inga Flugrāte 63350459 inga.gramatvede@skrunda.lv
Grāmatvede Ruta Ernstsone 63350458 ruta.ernstsone@skrunda.lv
Nodokļu administratore Aija Kāpiņa 63350464 aija.kapina@skrunda.lv
Izglītības nodaļa
Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte 63350463, 27839913 inga.flugrate@skrunda.lv
Izglītības metodiķe Dace Grāvele 63350453, 25611098 dace.gravele@skrunda.lv
Interešu izglītības metodiķe Elīna Linkovska 29464785 elina.linkovska@skrunda.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone 29852292 baiba.eversone@skrunda.lv
Jaunatnes darbiniece Eva Behmane 24423505 eva_abola@yahoo.co.uk
Jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagastā Justīne Knopkena 28835753 dzintarejustine@gmail.com
Jaunatnes darbiniece Rudbāržu pagastā Inese Ozoliņa 26261729 ineseoz@tvnet.lv
Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele 63350453, 25611098 dace.gravele@skrunda.lv
Būvvalde
Būvvaldes vadītājs Kaspars Upenieks 63350454, 26355729 kaspars.upenieks@skrunda.lv
Būvinspektore Iveta Heidena 63350454 iveta.heidena@skrunda.lv
Arhitekte Ingrīda Andersone 63350454
 
Lauksaimnieku konsultante - Lauku attīstības speciāliste Anita Miķelsone 26213462 anita.mikelsone@llkc.lv
Pašvaldības policija
Vecākais inspektors Normunds Eihe 63331154, 29258421 pasvaldibaspolicija@skrunda.lv
Inspektors Andis Doniņš 63331154, 29106501 pasvaldibaspolicija@skrunda.lv
Inspektors Ģirts Miksons 63331154, 25776661 pasvaldibaspolicija@skrunda.lv
Raņķu pakalpojumu pārvalde
Pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs 63354357, 28319185 ranki@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Gunta Stiba 29481085 gunta.stiba@skrunda.lv
Bāriņtiesas locekle Anna Leilone 63354519, 29120388 aniite@inbox.lv
Kultūras un sporta darba organizatore Dace Pušīlova 29359243 d.pusilova@inbox.lv
Rudbāržu pakalpojumu pārvalde
Pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe 63300871, 26318119 rudbarzi@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Gunta Stiba 63300893, 29481085 gunta.stiba@skrunda.lv
Kasiere Iveta Zīle 63300871  
Bāriņtiesas locekle Aija Vanaga 63300809, 22008707 vanagaija@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Inese Biliņeca 28651944 inese.bilineca@gmail.com
Sporta darba organizatore Inese Ozoliņa 26261729 ineseoz@tvnet.lv
Rudbāržu pagasta veselības aprūpes punkta feldšere Marina Lākute 63300847 Lakute2@inbox.lv
Nīkrāces pakalpojumu pārvalde
Pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa 63354554, 26665663 nikrace@skrunda.lv
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Valdis Pēda 63354554, 26109471 valdis.peda@gmail.com
Sociālā darbiniece Santa Knopkena 63354554, 29254339 k.santas@inbox.lv
Kasiere Velga Zuntmane 63354554  
Bāriņtiesas locekle Dace Mickus 63354554, 29378621 dacemickus@inbox.lv
Sporta darba organizatore Ilona Rītiņa 63354554, 26665663 ilona.ritina@inbox.lv
Kultūras darba organizatore Inga Ezeriete 22470402 nikracekd@inbox.lv
Nīkrāces pagasta veselības aprūpes punkta feldšere Inese Ivāne 63354523, 22014762, 29427990 ivane.inese@inbox.lv
Skrundas pagasta iedzīvotāju pieņemšana Jaunmuižā
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks Jaunmuižas pamatskolas telpās – mēneša otrās un ceturtās nedēļas ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. Ritvars Stepanovs 28319185 ranki@skrunda.lv
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv