Vārda dienu svin: Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
   


Komitejas

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Gunta STEPANOVA - priekšsēdētāja
Inese IVĀNE
Andrejs SALMINS
Aivars RUDZROGA
Aivars SEBEŽS
Aldis ZALGAUCKIS
Ainārs ZANKOVSKIS

Attīstības komiteja
Ivars GRUNDMANIS - priekšsēdētājs
Dzintars ANKEVICS
Ivo BĀRS
ValdiS PAKULIS
Loreta ROBEŽNIECE
Andrejs SALMINS
Aivars SEBEŽS

Finanšu komiteja
Loreta ROBEŽNIECE - priekšsēdētāja
Dzintars ANKEVICS
Ivo BĀRS
Ivars GRUNDMANIS
Inese IVĀNE
Juris JAUNZEMS
Valters FARNASTS
Valdis PAKULIS
Jānis BRŪVERIS
Aivars RUDZROGA
Andrejs SALMINS
Aivars SEBEŽS
Gunta STEPANOVA
Aldis ZALGAUCKIS
Ainārs ZANKOVSKIS

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv