Vārda dienu svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
   


Komisijas

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
Inga RENCE–REMTE – komisijas priekšsēdētāja
Santa KNOPKENA
Normunds DANENBERGS
Eva NUDIENA
Liene KRŪMIŅA
Gunita OZOLIŅA
Ritvars STEPANOVS

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja
Guntis PUTNIŅŠ
Inga FREIMANE

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS UN IZNOMĀŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja
Normunds DANENBERGS
Rudīte KRONLAKA
Dace BUĶELE
Edgars PACULS
Valdis PAKULIS
Juris JAUNZEMS

IEPIRKUMU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Dace BUĶELE
Kaspars UPENIEKS
Ēriks PACULS
Rihards VALTENBERGS
Andrejs SALMINS

CEĻU FONDA KOMISIJA
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Ilona RĪTIŅA
Ritvars STEPANOVS
Jānis BRŪVERIS
Dzintra VEĢE

PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA APSAIMNIEKOŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Ritvars STEPANOVS
Dzintra VEĢE
Ilona RĪTIŅA
Kaspars UPENIEKS
Uldis ZARIŅŠ

DZĪVOKĻU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētāja
Inga FREIMANE
Normunds EIHE
Ilona RĪTIŅA
Dzintra VEĢE
Ritvars STEPANOVS
Uldis ZARIŅŠ

PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA
Eva NUDIENA – komisijas priekšsēdētāja
Normunds DANENBERGS
Rudīte KRONLAKA
Inga FREIMANE
Mārcis JAUNARĀJS

ARHĪVA EKSPERTU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Rudīte KRONLAKA – komisijas priekšsēdētāja
Dace GRĀVELE
Inga FREIMANE

POLITISKI REPRESĒTO LIETU KOMISIJA
Inga FREIMANE – komisijas priekšsēdētāja
Eva NUDIENA
Rudīte KRONLAKA

Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš"
Inga FLUGRĀTE
Rudīte KRONLAKA
Dzintra EGLĪTE
Anda VĪTOLA
Daina VEITA

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Rudīte KRONLAKA
Klāvs GRĀVELIS
Harijs AIGARS
Normunds LĀCĪTIS
Rihards VALTENBERGS
Ansis FREIMANIS
Dainis MUIŽNIEKS
Uldis OZOLS

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Normunds DANENBERGS – komisijas priekšsēdētājs
Zane EGLĪTE
Andrejs SALMINS
Rihards VALTENBERGS
Inga FLUGRĀTE

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv