Vārda dienu svin: Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
   


Iepirkumi (Pēc PIL 82 panta)


Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Līguma izpildītājs Līgumcena (bez PVN)
15.02.2017. Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” un aprūpes namam „Valtaiķi”, Identifikācijas Nr.SNP/2017/6, INSTRUKCIJA, PRECIZĒTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA AS "Recipe Plus" EUR 13606,99 LĪGUMS
AS "MAGNUM MEDICAL" EUR 12914,94 LĪGUMS
07.02.2017. Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde P/I "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” un aprūpes namam "Valtaiķi”. Identifikācijas Nr.SNP/2017/5, DOKUMENTĀCIJA PĀRTRAUKTS  
11.01.2017. Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Skrundas novada grants ceļu pārbūvei, Identifikācijas Nr.SNP/2017/4, DOKUMENTĀCIJA SIA "Tomus" EUR 8448,00 LĪGUMS
SIA "Tomus" EUR 6608,00 LĪGUMS
SIA "Tomus" EUR 11115,00 LĪGUMS
SIA "Tomus" EUR 2090,80 LĪGUMS
11.01.2017. Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana, Identifikācijas Nr.SNP/2017/3, DOKUMENTĀCIJA, JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "GEO PRO" EUR 1157,76
SIA "GEO PRO" EUR 675,36
SIA "GEO PRO" EUR 1567,80
SIA "GEO PRO" EUR 188,14 LĪGUMI
11.01.2017. Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2017/2, INSTRUKCIJA SIA "AKVARIUS" EUR 11684,40
SIA "AKVARIUS" EUR 10015,20 LĪGUMI
09.01.2017. Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", INSTRUKCIJA SIA "Saldus maiznieks" EUR 5084,67 LĪGUMS
SIA "Bajards" EUR 4937,01 LĪGUMS
SIA "Kabuleti Fruit" EUR 8995,28 LĪGUMS
SIA "LAKI FRUIT" EUR 4375,20 LĪGUMS
01.12.2016. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2017.gadā, INSTRUKCIJA 1. VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons
2. SIA "Skrundas komunālā saimniecība"
1. EUR 76562,10


2. EUR 38519,12 LĪGUMI
18.10.2016. Multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram paredzēto mēbeļu projektēšana, izgatavošana un montāža Lielā ielā 1A, Skrundā; Identifikācijas Nr.SNP/2016/10; DOKUMENTĀCIJA SIA "THOMSON Furniture" EUR 13223,14 LĪGUMS
12.10.2016. Jauna riteņtraktora piegāde SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vajadzībām; Identifikācijas Nr.SKS 2016/1; DOKUMENTĀCIJA SIA “M.T.Z.-Serviss” EUR 25294,00 LĪGUMS
21.06.2016. Vestibila, Varoņu zāles un skatuves telpu vienkāršotā atjaunošana Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola; Identifikācijas Nr.SNP/2016/9; DOKUMENTĀCIJA SIA "Būvfirma INBUV" EUR 93060,83 LĪGUMS
30.05.2016. Meliorācijas sistēmas pārbūve "Dārzi purvā" Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2016/8; DOKUMENTĀCIJA; JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "Ceļu būvnieks" EUR 89136,96 LĪGUMS
13.05.2016. Vestibila, Varoņu zāles un skatuves telpu vienkāršotā atjaunošana Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola; Identifikācijas Nr.SNP/2016/7; DOKUMENTĀCIJA; JAUTĀJUMI UN ATBILDES Iepirkums pārtraukts
12.05.2016. Kultūras nama kino zāles pārbūve par multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru Lielā ielā 1A, Skrundā, Identifikācijas Nr.SNP/2016/6; DOKUMENTĀCIJA SIA "Pretpils" EUR 96696,54 LĪGUMS
26.02.2016. Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde p/i "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" un aprūpes namam "Valtaiķi", DOKUMENTĀCIJA, PRECIZĒTI PIELIKUMI, GROZĪJUMI 1. AS "Recipe Plus"


2. AS "Recipe Plus"
EUR 14598,34

EUR 10784,04 LĪGUMI
04.02.2016. Piena un piena produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", Identifikācijas Nr.SNP/2016/3, INSTRUKCIJA SIA "ELPA" EUR 5904,22 LĪGUMS
12.01.2016. Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2016/2, INSTRUKCIJA 1. SIA "AKVARIUS"

2. SIA "AKVARIUS"
EUR 11174,00

EUR 9578,40 LĪGUMI
05.01.2016. Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", INSTRUKCIJA 1. SIA "Kabuleti Fruit" EUR 6693,41
2. SIA "Saldus Maiznieks" LĪGUMS EUR 5122,30
3. SIA "Kabuleti Fruit" LĪGUMS EUR 5039,58
4. SIA "Kabuleti Fruit" LĪGUMS EUR 8793,46
5. SIA "LAKI FRUIT" LĪGUMS EUR 4156,00
07.12.2015. Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2015/16, INSTRUKCIJA Dzintars Ankevics EUR 12533,25 LĪGUMS
05.11.2015. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2016.gadā, INSTRUKCIJA 1. VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons
2. SIA "Skrundas komunālā saimniecība"
EUR 59974,20 LĪGUMS

EUR 24290,20 LĪGUMS
10.06.2015. Lokālās centralizētās apkures sistēmas izbūve daudzdzīvokļu mājā "Pumpuri", Skrundas pagastā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2015/14, DOKUMENTĀCIJA SIA "Samrode" EUR 50041,17 LĪGUMS
27.05.2015. Skrundas vidusskolas sporta zāles fasādes vienkāršota renovācija un durvju nomaiņa klašu telpām Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā. Identifikācijas Nr.SNP/2015/12, DOKUMENTĀCIJA; JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "Pretpils" EUR 34696,25 LĪGUMS
25.05.2015. Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra jumta nomaiņa Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2015/11, DOKUMENTĀCIJA Atvēršana 05.06.2015. plkst.10:00 SIA "AB Būvniecība" EUR 34910,53 LĪGUMS
13.05.2015. Skrundas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, Identifikācijas Nr.SNP/2015/10, INSTRUKCIJA AAS "BALTA" EUR 30690,00 LĪGUMS
11.05.2015. Tintes kasešu un lāzerdrukas toneru iegāde Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2015/9, DOKUMENTĀCIJA SIA "Rolling" EUR 6573,43 LĪGUMS
11.05.2015. Datortehnikas piegāde un garantijas apkalpošana Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2015/8, DOKUMENTĀCIJA Iepirkums pārtraukts, IZRAKSTS  
24.04.2015. Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra jumta nomaiņa Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2015/7, DOKUMENTĀCIJA Iepirkums pārtraukts, IZRAKSTS  
17.04.2015. Skrundas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, Identifikācijas Nr.SNP/2015/6, INSTRUKCIJA Iepirkums pārtraukts, IZRAKSTS  
25.03.2015. Jaunas automašīnas iegāde p/i "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs", Identifikācijas Nr.SNP/2015/5 INSTRUKCIJA SIA "Moller Auto Ventspils" EUR 35421,49 LĪGUMS
23.03.2015. Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2015/4 NOLIKUMS 1. SIA "Skrundas komunālā saimniecība" EUR 69687,00
2. SIA "Taku meistars" EUR 41775,00
3. SIA "Taku meistars" EUR 26295,00
4. SIA "Taku meistars" EUR 36580,00 LĪGUMI
22.01.2015. Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” un aprūpes namam „Valtaiķi”, Identifikācijas Nr.SNP/2015/3; INSTRUKCIJA; PRECIZĒTI PIELIKUMI 1. SIA "MAGNUM MEDICAL"
2. SIA "MAGNUM MEDICAL"
EUR 12883,70
EUR 11535,96
LĪGUMI
19.01.2015. Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2015/2; INSTRUKCIJA 1. SIA "PK OLIVER LATVIJA"
2. SIA "PK OLIVER LATVIJA"
EUR 26640,00
EUR 9620,00
LĪGUMI
12.01.2015. Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", Identifikācijas Nr.SNP/2015/1; INSTRUKCIJA 1. SIA "Elpa" LĪGUMS EUR 6185,18
2. SIA "Kuldīgas maizes ceptuve" LĪGUMS EUR 4032,75
3. SIA "Kabuleti Fruit" LĪGUMS EUR 5060,49
4. SIA "Kabuleti Fruit" LĪGUMS EUR 8790,84
5. SIA "LaFruta" LĪGUMS EUR 4185,40
11.12.2014. Juridisko konsultāciju un pārstāvniecības pakalpojumi Skrundas novada pašvaldībai, Identifikācijas Nr.SNP/2014/26 Zvērināts advokāts Edgars Štāls EUR 23280,00 LĪGUMS
08.12.2014. Skrundas vidusskolas apgaismojuma instalācijas pārbūve Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/29; DOKUMENTĀCIJA; JAUTĀJUMI UN ATBILDES; PRECIZĒTA TĀME SIA "Elektriķis" EUR 16389,69 LĪGUMS
25.11.2014. Pianīnu iegāde un uzstādīšana Skrundas mūzikas skolai, Identifikācijas Nr.SNP/2014/28; INSTRUKCIJA SIA "RDL" EUR 9600,00 LĪGUMS
19.11.2014. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2015.gadā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/27; INSTRUKCIJA VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajons EUR 27773,40 LĪGUMS
19.11.2014. Virtuves lifta piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un garantijas laika tehniskā apkope P/i "Skrundas Veselības un sociālās aprūpes centrs" Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/25; DOKUMENTĀCIJA SIA Montāžas-remonta firma "Lifts" EUR 6303,00 LĪGUMS
05.11.2014. Sarunu procedūra: Papildu būvdarbi "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā", Identifikācijas Nr.SNP/2014/24/KPFI;
PROTOKOLA IZRAKSTS
SIA "Pretpils" EUR 118833,93
05.11.2014. Sarunu procedūra: Papildu būvdarbi "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā", Identifikācijas Nr.SNP/2014/23/KPFI;
PROTOKOLA IZRAKSTS
SIA "Pretpils" EUR 74264,56
03.11.2014 Pārtikas produktu piegāde Skrundas Profesionālās vidusskolas ēdināšanas objektiem,
Identifikācijas Nr. Skrundas PV 2014/6;
Pasūtītājs: Skrundas Profesionālā vidusskola.
Adrese: Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326
Kontaktpersona Gunita Bivbāne,
t. +371 3350030; +371 3336145.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.11.2014. NOLIKUMS
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRECIZĒJUMS
LĪGUMA IZPILDĪTĀJU SARAKSTS, LĪGUMI LĪGUMCENU SARAKSTS
20.10.2014. Dzesēšanas kameru iegāde Skrundas novada pašvaldības medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, identifikācijas Nr.SNP/2014/22 DOKUMENTĀCIJA SIA "Latvijas Safari Klubs" LĪGUMS EUR 7180,00
03.10.2014. Dzesēšanas kameru iegāde Skrundas novada pašvaldības medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, identifikācijas Nr.SNP/2014/21 DOKUMENTĀCIJA Iepirkums pārtraukts IZRAKSTS
11.06.2014. Vieglo elektromobiļu iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP/2014/14/KPFI DOKUMENTĀCIJA SIA "Moller Auto Latvia" LĪGUMS EUR 41809,92
03.06.2014. Būvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzība, identifikācijas Nr.SNP/2014/13/PII DOKUMENTĀCIJA Pilnsabiedrība "ARH Studija" LĪGUMS EUR 29520,00
27.05.2014. Ietvju seguma atjaunošana Liepājas ielā posmā no Stūra ielas līdz Raiņa ielai un posmā no Raiņas ielas līdz Saldus ielai, Skrundā, Skrundas novadā, identifikācijas Nr.SNP/2014/12 DOKUMENTĀCIJA, JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "AVA" LĪGUMS EUR 30198,20
14.05.2014. Skrundas vidusskolas galvenās ieejas trepju remonts un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2014/11 DOKUMENTĀCIJA, JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "AVA" LĪGUMS EUR 31421,60
08.05.2014. Datortehnikas piegāde un garantijas apkalpošana Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībām, Identifikācijas Nr. SNP/2014/10 INSTRUKCIJA, PIELIKUMS (labots), JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "TelCom" LĪGUMS EUR 17429,20
29.04.2014. Skrundas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, Identifikācijas Nr.SNP/2014/9 PRECIZĒTA INSTRUKCIJA "BTA Insurance Company" SE EUR 5022,00
14.02.2014. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) paziņo, ka ES ERAF līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027/011) ietvaros izsludinātās iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2014/02/ERAF) dokumentos ir veikti grozījumi. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu izbūve, kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija un divu KSS rekonstrukcija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.
Iepirkuma procedūras dokumentos izdarīto grozījumu īss apraksts: veikti precizējumi nolikumā un iepirkuma līguma projektā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš paliek nemainīgs - piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 20.marta plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: inženieris Aivars Rudzroga, tel.: 63331511, fakss: 63331526, e-pasts: aivars@sks.lv. Iepirkuma nolikums ar grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumenti ar grozījumiem Jautājumi un atbildes
SIA „UNI SAN”, reģ. Nr. 41703004525, adrese: Tērvetes iela 77, Jelgava, LV-3008 EUR 180965,09
14.02.2014. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) paziņo, ka ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088) ietvaros izsludinātās iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2014/01/ERAF) dokumentos ir veikti grozījumi. Iepirkuma priekšmets ir 1.kārtas būvdarbi - urbuma rekonstrukcija, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, NAI izbūve un divu KSS rekonstrukcija, kanalizācijas pašteces tīklu izbūve un spiedvada rekonstrukcija – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehniskā projekta izmaiņu projektu (1.kārta).
Iepirkuma procedūras dokumentos izdarīto grozījumu īss apraksts: veikti precizējumi finanšu piedāvājuma veidnē, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2014.gada 31.marta plkst.11:00, piedāvājumi jāiesniedz Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: inženieris Aivars Rudzroga, tel.: 63331511, fakss: 63331526, e-pasts: aivars@sks.lv. Jautājumi un atbildes Iepirkuma nolikums ar grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumenti ar grozījumiem
SIA „Būvenergo A”, reģ. Nr. 43603014154, adrese: P.O. Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001 EUR 263961,58
22.01.2014. Būvprojekta „Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā” izstrāde un autoruzraudzība, identifikācijas Nr.SNP/2014/4/PII DOKUMENTACIJA, 4.PIELIKUMS, INSTRUKCIJA, JAUTĀJUMI UN ATBILDES Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
17.01.2014. Jaunas automašīnas iegāde Skrundas novada pašvaldības policijai, Identifikācija Nr.SNP/2014/3 INSTRUKCIJA SIA "Norde" LĪGUMS EUR 19338,84
15.01.2014. Jaunas automašīnas iegāde Skrundas novada pašvaldības policijai, Identifikācija Nr.SNP/2014/2 INSTRUKCIJA Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
13.01.2014. Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", Identifikācijas Nr.SNP/2014/1 INSTRUKCIJA PRECIZĒJUMS SIA "Elpa" LĪGUMS EUR 7288,02
SIA "Kuldīgas maizes ceptuve" LĪGUMS EUR 4032,75
SIA "Kabuleti Fruit" LĪGUMS EUR 8665,74
SIA "Kabuleti Fruit" LĪGUMS EUR 659,09
SIA "ADS pagrabs" LĪGUMS EUR 3227,15
SIA "Forevers" LĪGUMS EUR 5785,67
27.12.2013. Juridisko pakalpojumu sniegšana no valsts budžeta programmas "Klimata pārmaiņu finanšu instruments" līdzfinansētā projekta ietvaros, Identifikācijas Nr.SNP/2013/33 SIA "Futurum" DOKUMENTĀCIJA 10152,00 LVL
10.12.2013. Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/32 DOKUMENTĀCIJA Dzintars Ankevics DOKUMENTĀCIJA 7869,90 LVL
28.11.2013. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2014.gadā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/31 DOKUMENTĀCIJA AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" SĒDES PROTOKOLS LĪGUMS 14 381,15 LVL
25.11.2013. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, II kārta, Identifikācijas Nr.SNP/2013/30/KPFI DOKUMENTĀCIJA SIA "MĪTAVAS ELEKTRA" ZIŅOJUMS 63 136,23 LVL
13.11.2013. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2014.gadā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/27 DOKUMENTĀCIJA Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
11.11.2013. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu apkalpošana Skrundas novada pašvaldības objektos, Identifikācijas Nr.SNP/2013/29 DOKUMENTĀCIJA. JAUTĀJUMI UN ATBILDES SIA "RIAP" 19680,00 LVL
11.11.2013. Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Skrundas novada pašvaldības objektos, Identifikācijas Nr.SNP/2013/28 DOKUMENTĀCIJA SIA "RIAP" 25920,00 LVL
07.11.2013. Būvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzība, Identifikācijas Nr.SNP/2013/26/PII DOKUMENTĀCIJA. PAPILDU DOKUMENTĀCIJA, pievienota 13.11.2013. JAUTĀJUMI UN ATBILDES Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
28.10.2013. Būvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzība, Identifikācijas Nr.SNP/2013/25/PII DOKUMENTĀCIJA Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
19.09.2013. Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/24/MM INSTRUKCIJA SIA "UniKon" SĒDES PROTOKOLS 21478,40 LVL
22.08.2013. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (Reģ. Nr.41203022001, adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/027) ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projektam „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (identifikācijas Nr.SKS 2013/02/ERAF). Iepirkuma priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Tehniskā projekta izstrādes termiņš – 4 mēneši. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 6.septembra plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Kontaktinformācija: Valdes loceklis Aivars Rudzroga. Tel.63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv. INSTRUKCIJA PIELIKUMI SIA „AKVATEKS” 8 500,00 LVL
29.07.2013. Skrundas un Kuldīgas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrāde INSTRUKCIJA SIA "Reģionālie projekti" 5900 LVL
29.07.2013. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/23/GA INSTRUKCIJA PIELIKUMI

SIA „Būvfirma P.B.A.” SĒDES PROTOKOLS

43968,81 LVL
17.07.2013. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/22/GA INSTRUKCIJA PIELIKUMI Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
08.07.2013. Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/21/GA INSTRUKCIJA PIELIKUMI Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
04.07.2013. Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanu Skrundas novada pašvaldības objektos. Identifikācijas Nr. SNP/2013/19. INSTRUKCIJA Iepirkums pārtraukts SĒDES PROTOKOLS  
04.07.2013. Tintes kasešu un lāzerdrukas toneru iegāde Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībām. Identifikācijas Nr. SNP/2013/18. INSTRUKCIJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS SIA "Officeday Latvia" SĒDES PROTOKOLS 5075,35 LVL
19.06.2013.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, Identifikācijas Nr.SNP/2013/17/KPFI NOLIKUMS PIELIKUMI

SIA „Moduls Interjers” SĒDES PROTOKOLS LĪGUMS

55 834,65 LVL
24.04.2013.

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) paziņo, ka ES ERAF līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/017) ietvaros, izsludinātās iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2013/01/ERAF) dokumentos ir veikti grozījumi.
Iepirkuma priekšmets: ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; ūdenstorņa rekonstrukcija; sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; kanalizācijas spiedvada izbūve; KSS izbūve un NAI rekonstrukcija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.
Nolikumā izdarīto grozījumu īss apraksts: veikti precizējumi nolikumā un iepirkuma līguma projektā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš paliek nemainīgs – piedāvājums jāiesniedz līdz 2013.gada 27.maija plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Valdes loceklis Aivars Rudzroga. Tel:. 63331258, fakss: 63331526, e-pasts: aivars@sks.lv. Iepirkuma nolikums ar grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumenti ar grozījumiem

SIA „GATE L”, reģ. Nr.48503012472, adrese: Striķu iela 17-10, Saldus, LV-3801. 182 520,56 LVL
27.03.2013.

Datortehnikas piegāde un garantijas apkalpošana Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībām, Identifikācijas Nr. SNP-2013-14 INSTRUKCIJA SĒDES PROTOKOLS

SIA "TelCom" 13116,75 LVL
28.02.2013.

Mēbeļu piegāde Skrundas pilsētas bibliotēkai, Identifikācijas Nr.SNP-2013-12 INSTRUKCIJA BIBLIOTĒKAS PLĀNS

SIA R.A.S.A. un Ko SĒDES PROTOKOLS 5455,53 LVL
08.02.2013. Medikamentu, medicīnas preču un higiēnas preču piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", Identifikācijas Nr. SNP-2013-7 INSTRUKCIJA SĒDES PROTOKOLS 1. SIA "MAGNUM MEDICAL" 8546,24 LVL
2. SIA "Bella Rīga" 2261,29 LVL
04.02.2013. Piena un piena produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", Identifikācijas Nr.SNP-2013-6 INSTRUKCIJA SIA "Tukuma Piens" SĒDES PROTOKOLS 4601,75 LVL
08.01.2013. Kancelejas preču piegāde Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībām, Identifikācijas Nr.SNP-2013-3 INSTRUKCIJA SKAIDROJUMS SIA "H un S Nami" SĒDES PROTOKOLS 4626,77 LVL
08.01.2013. Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi", Identifikācijas Nr.SNP-2013-1 NOLIKUMS SĒDES PROTOKOLS 1. SIA "Kuldīgas maizes ceptuve" 2728,82 LVL
2. SIA "MIESNIEKS" 4675,65 LVL
3. SIA "KABULETI FRUIT" 7020,04 LVL
4. SIA "Kuldīgas rumba" 475,46 LVL
5. SIA "ADS PAGRABS" 1919,05 LVL
12.12.2012. Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā un pārējā laikā Skrundas pilsētā 2013. gadā, SNP-2012-18/ACU NOLIKUMS AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" SĒDES PROTOKOLS 19866,90 LVL
11.12.2012. Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadā, SNP-2012-17/IA NOLIKUMS Dzintars Ankevics SĒDES PROTOKOLS 3759,89 LVL
14.09.2012.

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”, (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”” (identifikācijas Nr. SKS 2012/07/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2013.gada 1.jūlijam.
Iepirkuma procedūras dokumenti ir brīvi pieejami SIA „Skrundas komunālā saimniecība” mājas lapā internetā http://www.sks.lv/ .
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012.gada 28.septembra plkst.14:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 3 870,00 LVL
07.08.2012. Būvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzība. SNP-2012-14/PII DOKUMENTI PRECIZĒJUMS Pārtraukta iepirkuma procedūra. SĒDES PROTOKOLS  
18.07.2012. Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanu Skrundas novada pašvaldības objektos, SNP-2012-12/APUG INSTRUKCIJA SIA "SpīdolaKDS" 404,68 LVL
29.06.2012. Lifta šahtas piebūves pie veselības un aprūpes centra ēkas fasādes būvniecība, lifta uzstādīšana un divu telpu pielāgošana Universālā dizaina principiem Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā. DOKUMENTI SIA "AB Būvniecība" 49067,66 LVL
21.06.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) izsludina iepirkumu procedūru ES ERAF līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”. Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” ietvaros” (identifikācijas numurs SKS 2012/05/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana; ŪAS izbūve; artēziskās akas izbūve, rekonstrukcija un vecā urbuma tamponēšana; sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2 KSS, spiedvada un NAI izbūve saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2013.gada 1.jūlijs.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 23.jūlija plkst.15:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti
SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430. 221 291,85 LVL
21.06.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) izsludina iepirkumu procedūru ES ERAF līdzfinansētajā projektā Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/048/016 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā”.
Iepirkuma procedūras nosaukums – „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” ietvaros” (identifikācijas numurs SKS 2012/06/ERAF). Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana; artēziskā urbuma tamponēšana; KSS, kanalizācijas spiedvada izbūve un NAI rekonstrukcija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2013.gada 1.jūlijs.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 23.jūlija plkst.15:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti
SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 155 650,27 LVL
30.05.2012. Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, SNP-2012-10/LIR DOKUMENTI SIA "Saldus ceļinieks" 93544,06 LVL
30.05.2012. Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, SNP-2012-9/JIR DOKUMENTI SIA "Saldus ceļinieks" 76198,79 LVL
07.05.2012.

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/017) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projektam „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (identifikācijas Nr. SKS 2012/04/ERAF). Iepirkuma priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Tehniskā projekta izstrādes termiņš – 4 mēneši. Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti

SIA „BELSS”, reģistrācijas numurs 40003237609, juridiskā adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058. 6 240,00 LVL
27.04.2012. Lifta šahtas piebūves pie veselības un aprūpes centra ēkas fasādes būvniecība, lifta uzstādīšana un divu telpu pielāgošana Universālā dizaina principiem Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā. INSTRUKCIJA Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Atklātas būtiskas nepilnības būvdarbu apjomos.  
23.04.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Papildus būvdarbi (ielu seguma atjaunošana) projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2012/03/ERAF). Iepirkuma priekšmets ir ielas asfalta brauktuves konstrukciju atjaunošana un izbūve pilnā biezumā saskaņā ar Darba uzdevumu. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2012.gada 1.augusts.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012.gada 8.maija plkst.14:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv. Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti
SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 43 288,30 LVL
16.04.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, (Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/202) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2012/02/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 120 darba dienas.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012.gada 3.maijam plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Talr. 63331258, fakss. 63331526, e-pasts: aivars@sks.lv Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas Nr. SKS 2012/02/ERAF) pārtraukšanu. Pārtraukšanas iemesls - Pasūtītāja finanšu līdzekļa trūkuma dēļ un sakarā ar pretendenta SIA „Scorpions VS”  iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
11.04.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, (Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/195) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SKS 2012/01/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 120 darba dienas.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012.gada 25.aprilim plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Talr. 63331258, fakss. 63331526, e-pasts: aivars@sks.lv Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas Nr. SKS 2012/01/ERAF) pārtraukšanu. Pārtraukšanas iemesls - Pasūtītāja finanšu līdzekļa trūkuma dēļ un sakarā ar pretendenta SIA „Scorpions VS”  iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
08.03.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, (Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/195) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma identifikācijas Nr.SKS 2012/01/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 120 darba dienas. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2012.gada 23.martam plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti
Paziņojums par iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas Nr. SKS 2012/01/ERAF) pārtraukšanu. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Konstatētas nepilnības Iepirkuma nolikumā.
30.01.2012. „Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde Aprūpes namam "Valtaiķi"". Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP-2012-7/AN „Valtaiķi"-M.
Instrukcija pretendentiem, Specifikācijas Nolikuma labojums
SIA "MAGNUM MEDICAL" Par daļām: 66,69 un 4,97 Ls
20.01.2012. „Gaļas produktu piegāde Aprūpes namam "Valtaiķi"". Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP-2012-5/AN „Valtaiķi"-G.
Instrukcija pretendentiem, Specifikācijas
SIA "Miesnieks" 4312,72 LVL
11.01.2012. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda”, (Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbu un inženiertehniskā uzraudzība Skrundas ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārtas aktivitātēm” (identifikācijas Nr. SKS 2011/04/KF). Iepirkuma nolikums Iepirkuma procedūras dokumenti Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 8 980,00 LVL
03.01.2012.

Iepirkuma procedūra "Kancelejas preču piegāde Skrundas novada pašvaldībai un pašvaldības iestādēm 2012.gadā". Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP-2012-1/KPI Instrukcija pretendentiem un specifikācijas

SIA "H un S" Reģ. Nr. 58503011801, Strēlnieku iela 11, Saldus, LV-3801 4630,11 LVL
03.01.2012.

"Pārtikas produktu piegāde Aprūpes namam "Valtaiķi"". Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP-2012-3/AN "Valtaiķi". Instrukcija pretendentiem un specifikācijas

Piens - SIA "ELPA" 4459,45 LVL
Maize - A/S "LPB" 3219,65 LVL
Bakaleja - SIA "Kabuleti Fruit" 7161,79 LVL
Augļi - SIA "ADS pagrabs" 2972,80 LVL
01.12.2011. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda”, (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Skrundā, 2. kārta” (identifikācijas Nr. SKS 2011/03/KF). Iepirkuma nolikums Tehniskā specifikācija Iepirkuma procedūras dokumenti SIA „Ostas Celtnieks”, reģistrācijas numurs 41203004237, juridiskā adrese: Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602 629 724,36 LVL
29.11.2011.

Koka skulptūras izgatavošana uzstādīšanai skvērā pie Skrundas kultūras nama ID Nr.SNP-2011-15/ELFLA (Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai par šī likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu.) Nolikums

Ģirts Burvis 8000,00 LVL
25.11.2011.

"Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" Identifikācijas Nr. SNP -2011-14/ ESF Nolikums

bez rezultāta  
24.11.2011.

"Juridisko pakalpojumu sniegšana Skrundas novada pašvaldībā" Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP-2011-13/JP (Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai par šī likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu.)
Nolikums   Labojums

Edgars Štāls 12 240,00 LVL
14.11.2011.

„Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā un pārējā laikā Skrundas pilsētā 2012.gadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP-2011-12/ACU. Nolikums

A/S "Latvijas autoceļu uzturētājs" 15648,32 LVL
07.11.2011.

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”” (identifikācijas Nr. SKS 2011/05/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2012.gada 1.augustam.
Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties SIA „Skrundas komunālā saimniecība” mājas lapā internetā http://www.sks.lv/.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 21.novembra plkst.11:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv. Iepirkuma nolikums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Firma L4", reģ. Nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004. 4 800,00 LVL
26.10.2011. „Klusās ielas rekonstrukcija Skrundā un autoceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija Skrundas pagastā” Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2011-11/KB-ELFLA
Nolikums   Tehniskais projekts   Paskaidrojuma raksts
bez rezultāta  
11.10.2011. "Estrādes un tualetes rekonstrukcija Saldus ielā 23, Skrundā, Skrundas novadā", CPV kods71220000-6, Identifikācijas Nr.SNP-2011-10/ELFLA
Nolikums   3.pielikums   4.pielikums
SIA "Andersonu arhitektu birojs" 8020,00 LVL
09.09.2011 SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā”, (Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/047/015) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2011/04/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un divu kanalizācijas sūkņu staciju, jauna urbuma, esošā urbuma rekonstrukcija un neizmantojamā urbuma tamponēšanas būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2013.gada 1.janvāris. Iepirkuma nolikums Tehniska specifikacija Iepirkuma procedaras dokumenti
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 14.oktobra plkst.14:00, Stūru ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv.
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls: Visas pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz projektam pieejamo finansējumu.  
09.09.2011 SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā”, (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2011/03/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, atdzelžošanas stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas, jauna urbuma un vecā urbuma tamponēšanas būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2012.gada 1.augusts.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 14.oktobra plkst.14:00, Stūru ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Iepirkuma nolikums Tehniska specifikacija Iepirkuma procedaras dokumenti
Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv.
SIA „GROBIŅAS SPMK”, Reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430. Piedāvātā līgumcena, ņemot vērā aritmētiskas kļūdas labojumu, 275 001,18 LVL
09.08.2011 SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, (Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/038/021) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība projekta „Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2011/02/ERAF).
Iepirkuma priekšmets ir Tehniskā projekta izstrādāšana, ekspertīze un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 4 mēneši. Paredzamā līgumcena līdz 9 600,00 LVL bez PVN.
Ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties SIA „Skrundas komunālā saimniecība” mājaslapā internetā http://www.sks.lv/.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 26.augusta plkst.11:00, Stūru ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv. Iepirkuma nolikums Tehniska specifikacija Iepirkuma procedaras dokumenti
SIA „BELSS”, Reģ. Nr. 40003237609, adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058. 9 380,00 LVL
01.08.2011 Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā, 1.kārta, ID Nr. SNP-2011-07/RTR-ELFLA
Instrukcija
SIA "Aizputes ceļinieks" 65751 LVL
01.07.2011 Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP-2011-05/RTR-ELFLA, "Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā"
Rasējumi   Teksts   Nolikums
bez rezultāta  
01.05.2011

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 41203022001, Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda”, (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru Ūdens atdzelžošanas stacijas renovācija un Rūpniecības ielas NAI darbības automatizēšana, SCADA ierīkošana NAI un pilsētas KSS (identifikācijas Nr. SKS 2011/02/KF).
Iepirkuma priekšmets ir ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana un būvdarbi, Rūpniecības ielas NAI darbības automatizēšana, SCADA ierīkošana NAI un pilsētas KSS saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Skiču projektu. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 12 mēneši.
Ar iepirkuma procedūras dokumenti ir brīvi pieejami SIA „Skrundas komunālā saimniecība” mājas lapā internetā http://www.sks.lv/iepirkumi.html .
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 31.maija plkst.14:00, Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Kontaktinformācija: Valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga. Tel. 63331258, fakss 63331526, e-pasts aivars@sks.lv .
PAZIŅOJUMS
"Iepirkuma komisija informē, ka Nolikuma 5.1.punktā ir kļūda. Būvdarbu vietas apskate notiks 2011.gada 16.maija plkst. 11:00 , nevis 15.maijā kā tas ir kļūdaini norādīts Nolikuma 5.1.punktā"

SIA „Filter”, Reģ. 50003186431, juridiskā adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006 115 524,00 LVL
14.04.2011 Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2011-04/CIR „Cieceres ielas apgaismojuma rekonstrukcija”.
Instrukcija pretendentiem
SIA "Oms" 15428,71 LVL
12.04.2011 Iepirkuma identifikācijas Nr.SNP-2011-03/JM „Jumta seguma maiņa aprūpes nama „Valtaiķi” ēkai Skrundas novadā”.
Instrukcija pretendentiem  Iepirkuma līguma projekts
SIA "BūvLat Grupa" 24647,71 LVL
31.01.2011 SIA „Skrundas komunālā saimniecība" (reģ. Nr. 41203022001, Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda", (Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei Skrundā, 2. kārta" (identifikācijas Nr. SKS 2011/01/KF).
Iepirkuma nolikums  Iepirkuma procedūras dokumenti
SIA „Inženiertehniskie projekti”. Reģ. Nr. 51203015571 11 565,00 LVL
20.01.2011 Instrukcija Iepirkumam „Degvielas piegāde Skrundas novadā Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”” Identifikācijas numurs. Nr.SNP-2011-02/DP SIA „East- West Transit" 7967,00 LVL
11.01.2011 SIA „Skrundas komunālā saimniecība" (reģ. Nr. 41203022001, Stūru iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326) ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā", (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036) ietvaros, izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā" ietvaros" (identifikācijas Nr. SKS 2011/01/ERAF).
Paziņojums par iepirkuma procedūru
Visas pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedz projektam pieejamo finansējumu.  
01.01.2011 Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. AN „Valtaiķi" 2010/ 2 „Pārtikas produktu piegāde".
Instrukcija pretendentiem
PIEGĀDĀTĀJI: SIA "Elpa"; SIA "Matss"; SIA "Kuldīgas Rumba", SIA "Miesnieks" 19890,77 LVL
14.12.2010 „Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā un pārējā laikā Skrundas pilsētā 2011. gadā".
Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP-2010-12/ACU
Nolikums
A/s LAtvijas autoceļu uzturētājs, Kuldīgas CR 15789,90 LVL
13.12.2010 Iepirkuma procedūra „Kancelejas preču piegāde Skrundas novada pašvaldībai un pašvaldības iestādēm 2011.gadā".
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.: SNP - 2010 -13/KPI
Instrukcija   Specifikācija
SIA "H UN S NAMI" 3755,65 LVL
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv