Vārda dienu svin: Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna
   


Skrundas novada pašvaldības iepirkumu plāns 2018.gadam

Nr.p.k. Iepirkums Iepirkuma veids Izsludināšanas laika termiņš
1 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma AN Valtaiķi 10.pants 1.ceturksnis
2 Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlu māju vajadzībām 9.pants 1.ceturksnis
3 Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde AN Valtaiķi un Skrundas VSAC 9.pants 1.ceturksnis
4 Tehniskās apsardzes nodrošināšana pašvaldības objektos 2.ceturksnis
5 Skrundas novada pašvaldības autoceļu uzturēšana atklāts konkurss 2.ceturksnis
6 Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām atklāts konkurss 2.ceturksnis
7 Tranzītielu uzturēšana Skrundas pilsētā 2019.gadā atklāts konkurss 4.ceturksnis
8 Juridiskie pakalpojumi Skrundas novada pašvaldībai un tās iestādēm 10.pants 4.ceturksnis
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv