Vārda dienu svin: Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis
   


Realizētie projekti

Nr. Sadarbības iestāde Projekta nosaukums Kopējās izmaksas Pašvaldības finansējums
1. JSPA Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā 160 000 EUR 57 329,84 EUR
2. LAD Meliorācijas sistēmas "Dārzi purvā" pārbūve Skrundā 215 578,99 EUR 55 230,98 EUR
3. VARAM Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un uzturēšana Skrundā 2015. gadā 18 685 EUR 5 485 EUR
4. LAD Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā 4840,00 EUR 1240,00 EUR
5. V/a "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Skrundas novadā 60 799,40 Ls 9 119,91 Ls
6. Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija,
Valsts Reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)
Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana 2 111 827 EUR 0 EUR
7. Satiksmes ministrija Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā 3302371,75 EUR 956380,14 EUR
8. SIA "Vides investīciju fonds" Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā 287566,39 EUR 166389,21 EUR
9. SIA "Vides investīciju fonds" Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolā 525289,78 EUR 231067,08 EUR
10. SIA "Vides investīciju fonds" Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolā 308798,44 EUR 151158,28 EUR
11. Apvienotais tehniskais sekretariāts Mana sociālā atbildība 83 366,13 EUR 14 711,67 EUR
12. SIA "Vides investīciju fonds" Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā 52432,02 EUR 15432.02 EUR
13. VRAA Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020. 50000 Ls 0 Ls
14. LAD Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā 85000,00 Ls 22295,08 Ls
15. LAD Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas novadā 64724,39 Ls 16976,92 Ls
16. LAD „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā” un „Skrundas estrādes parka teritorijas labiekārtošana” 194900,00 Ls 51121,31 Ls
17. VARAM Sadzīves atkritumu izgāztuves “Sniedzes” 62828/1251/PPV Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā monitoringa sistēmas izveide 3628,02 Ls 544,20 Ls
18. LAD Klusās ielas un ceļa Skrunda - Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā 169431,27 Ls 43431,27 Ls
19. VARAM Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 67559,93 Ls 22684,01 Ls
20. LR Labklājības ministrija Bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana Nīkrāces pagastā 7767,79Ls 1101,13Ls
21. VRAA Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā 159643,52Ls 11175,05Ls
22. LEADER Skrundas pašvaldības alternatīvās aprūpes centru aprīkojuma iegāde 5691,84Ls 1422,96Ls
23. LIAA Sociālās dzīvojamās mājas Liepājas ielā 6, Skrundā energoefektivitātes pasākumi 148051,15Ls 4538,66Ls
24. LAD Cieceres ielas rekonstrukcija 78027,14Ls 29663,21Ls
25. VIAA Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1. vidusskolā 98392 Ls 7380 Ls
26. VIAA Rudbāržu sanatorijas internātpamatskolas skolas ēkas renovācija 98392 Ls 0 Ls
27. LAD Vietējās nozīmes saieta nama izveidošana Nīkrāces pagastā 162949,64 Ls 61947,79 Ls
28. VRAA Speciālistu piesaiste Skrundas novadam 18500 Ls 0 Ls
29. Vides ministrija Sadzīves atkritumu izgāztuves "Skrunda" rekultivācija pilsētā ar lauku teritoriju 121495,91 Ls 18224,38 Ls
30. LAD Skvēra rekonstrukcija pie Skrundas kultūras nama 24400 Ls 6400,01 Ls
31. VIAA Izglītības iestāžu informatizācija 38732,48 Ls 0 Ls
32. LAD Ropupes tilta rekonstrukcija 86902,22 Ls 33037,21 Ls
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv