Vārda dienu svin: Velga, Elvīra, Rēzija
   


Skrundas autoostas un tirgus kvartāla attīstība

Skrundas autoostas, tirgus laukuma un veikala “Elvi” teritorija ir viena no iedzīvotāju un viesu visapmeklētākajām vietām Skrundā, un Skrundas novada pašvaldības mērķis ir to labiekārtot.
Ievietots 27.01.2017:

2016. gada 19. janvārī Skrundas kultūras namā pulcējās novada uzņēmēji, lai uzzinātu par Skrundas novada pašvaldības, Kuldīgas biznesa inkubatora, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra aktualitātēm, kā arī iepazītos ar mājražotāju un amatnieku biedrības "Grobiņas spēkavots" praktisko pieredzi. Skrundas novada pašvaldība uz tikšanos bija aicinājusi arī ainavu arhitektu Gunti Kalniņu, kurš savā prezentācijā iepazīstināja ar Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcijas ieceri, vizuālo tēlu un skicēm.

Tikšanās noslēdzās ar diskusijām par dažādiem jautājumiem, no kuriem visplašāk tika apspriesta Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcija. Šā jautājuma apspriedē vēloties iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, aicinām ikvienu iepazīties ar ainavu arhitekta Gunta Kalniņa prezentāciju un Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcijas metu un līdz 28. februārim paust savu viedokli:
  • Rakstiski – aizpildot APTAUJAS LAPU, sūtot komentārus, ierosinājumus un jautājumus uz e-pasta adresi: didzis.strazdins@skrunda.lv;
  • Klātienē – iedzīvotāju sapulcē 14. februārī plkst. 17.00 Skrundas kultūras namā.

Ievietots 12.07.2016:

TV Skrunda: Skrundā nojauc vairākas ēkas

Ievietots 14.06.2015:

Skrundas novada pašvaldībā laikā no 2015. gada 27. līdz 29. maijam viesojās 15 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3. kursa studenti, lai izstrādātu Skrundas pilsētas Stūra, Ventas un Liepājas ielu kvartāla attīstības koncepciju.
Pēc teritorijas, gājēju un transporta kustības izpētes, iedzīvotāju, tirgotāju, autoostas darbinieku, autobusu un taksometru vadītāju aptaujāšanas un koncepciju izstrādes topošie profesionāļi savas idejas prezentēja žūrijai, kuras sastāvā bija Guntis Kalniņš – ainavu arhitekts, Martins Samms – arhitekts, Kaspars Dzenis – būvvaldes vadītājs, Loreta Robežniece – Skrundas novada Domes priekšsēdētāja.

Žūrija par labāko atzina Agneses Kauliņas, Elizabetes Baumanes un Paulas Cvetkovas darbu, kura prezentāciju var LEJUPIELĀDĒT ŠEIT:

Skrundas pilsētas Stūra, Ventas un Liepājs ielu kvartāla attīstības koncepciju konkursā piedalījās arī:
  • Līna Burova, Aira Medne - prezentāciju var LEJUPIELĀDĒT ŠEIT:

  • Anna Rage, Aiga Spāģe, Jānis Vagoliņš - prezentāciju var LEJUPIELĀDĒT ŠEIT:

  • Kitija Naika, Līga Baumane, Madara Zīle, Anastasija Krastiņa - prezentāciju var LEJUPIELĀDĒT ŠEIT:

  • Megija Gailīte, Agnese Čača, Katrīna Reimartuse - prezentāciju var LEJUPIELĀDĒT ŠEIT:

  • Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv