Vārda dienu svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
   


Kontaktinformācija
Skrundas novada pašvaldība
Domes izpildvara
Deputāti
Pašvaldības policija
Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
P/I "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs"
Veselības aprūpe
Aprūpes nams "Valtaiķi"
Skrundas novada bāriņtiesa
Drošība un ārkārtas gadījumi
SIA ”Skrundas komunālā saimniecība”
Izglītība
Kultūra
Sports
Bibliotēkas
Cita kontaktinformācija

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• informatīvai saziņai un e-parakstīta* dokumenta iesniegšanai - dome@skrunda.lv;
• dokumenta iesniegšanai, kurā ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam - izmantojot e-pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".

* Dokuments jānoformē atbilstoši "Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473" un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv