Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards
   


Projektu konkurss "Latvijas Mobilais Telefons Latvijai - SKRUNDA"


Piedalies projektu konkursā "Latvijas Mobilais Telefons Latvijai - SKRUNDA"!

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

BUDŽETA VEIDLAPA

Projektu konkursu "Latvijas Mobilais Telefons Latvijai - SKRUNDA" organizē SIA Latvijas Mobilais Telefons sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību, lai veicinātu sabiedrisko dzīvi Skrundas novadā un atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas Skrundas novada sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.

Konkursa norises laiks – no 2015. gada 23. marta līdz 2015. gada 11. jūnijam

Projektu pieteikumus var iesniegt ikviens Skrundas novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir Skrundas novadā

Īpaši atbalstāmās jomas:
  • Vides uzlabošanas projekti;
  • Projekti ar plašu sabiedrības iesaisti un līdzdalību;
  • Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanas projekti.
Konkursā priekšroka tiek dota jauniem, iepriekš nerealizētiem projektiem, kam primārais mērķis ir sabiedriskais labums, nevis, piemēram, peļņas gūšana.

Viena pretendenta iesniegto projektu skaits nav ierobežots

Kopējais konkursa finansējums ir 8 000 EUR. Konkursa uzvarētāji saņem finansējumu vai līdzfinansējumu savas idejas realizēšanai no 500 EUR līdz 2000 EUR.

Projekta pieteikums elektroniskā formā jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv līdz 2015. gada 23. aprīļa plkst. 14.00. Iesiets projekta pieteikuma oriģināls jāiesniedz personiski Skrundas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Raiņa ielā 11, Skrundā ar norādi „Projektu konkursam „Latvijas Mobilais Telefons Latvijai”” līdz 2015. gada 23. aprīļa plkst. 14.00. Projekta pieteikums jāiesniedz gan drukātā formā (iesniedzot to personīgi Skrundas pašvaldībā), gan elektroniski (nosūtot uz e pastu dome@skrunda.lv).
Projektu konkursa pieteikums sastāv no:
  • Aizpildītas pieteikuma anketas;
  • Kopējās finanšu tāmes projekta realizēšanai, norādot pieprasīto finanšu apjomu (pieprasītajam finansējumam jāiekļaujas robežās starp 500EUR un 2000EUR);
  • Projekta idejas un norises apraksta un pamatojuma, kas jāiesniedz datorrakstā, brīvā formā latviešu valodā, nepārsniedzot divas A4 formāta lapas. Fonts Arial, rakstzīmju izmērs 12pt.;
  • Pieteicēja(-u) un piesaistīto speciālistu vai ekspertu CV;
  • Citiem informatīviem vai vizuāliem materiāliem, ko pieteicējs(-i) uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanā.


Informācija un konsultācijas par projektu konkursu: zane.eglite@skrunda.lv, tālr. 63350454 vai 26665874


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv