Vārda dienu svin: Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija
   


Svētku un atceres dienas, kurās jāpaceļ Latvijas valsts karogs
Datums Svētku vai atceres diena Karogs
25. marts Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
1. maijs Darba svētki, LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena
4. maijs LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena
4.-7. maijs Skrundas svētki
14. jūnijs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17. jūnijs LR okupācijas diena
4. jūlijs Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena
21. augusts Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas tiesisko statusu" pieņemšanas diena
11. novembris Lāčplēša diena
18. novembris LR Proklamēšanas diena
Decembra pirmā svētdiena Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena
Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos.
Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam. Mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez sēru lentes.

Latvijas valsts karogu nedrīkst lietot:
• pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī;
• pie ēkām, kuru fasāde tiek remontēta, kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos.
Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu.

Latvijas valsts karoga likums

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pantu „Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana” par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu — izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 40.
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv