Vārda dienu svin: Justīne, Juta
   


Teritoriālais plānojums Skrundas novadā

Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema atļaujas izmantošanas plāns
Nīkrāces pagasta Lēnu ciema atļautās izmantošanas plāns
Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Raņķu pagasta Smilgu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Rudbāržu pagasta Sieksātes ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas pagasta Rūnaišu ciema teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Skrundas pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns
Ainavu vērtējums
Ainavzemes un ainavapvidi
Apdzīvojumu struktūras attīstība
Atzinumu pārskats
Civilās aizsardzības karte
Dabas mantojums
Kartoshēmu saraksts
Maģistrālās inženierkomunikācijas
Mikroliegumi
Skrunda IP STATUSS
Skrunda NILM
Skrundas novada TP PR GR
Skrundas novada TP VP GR
Skrundas novads TIAN 2013 9
Skrundas pilsēta
Teritorijas kurās atļauta vēja ģenerātoru būvniecība
Transporta attīstības shēma - pašvaldības autoceļi
Transporta attīstības shēma - valsts autoceļi
Valsts nozīmes ūdensnotekas
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv