Vārda dienu svin: Velga, Elvīra, Rēzija
   


Attīstības programma Skrundas novadā

SKRUNDAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM
Aktualizētais rīcības un investīciju plāns
PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
SKRUNDAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030. GADAM
Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta attīstības programma
Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programma
Rudbāržu pagasta attīstības programma
Nīkrāces pagasta attīstības programma
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas attīstības plāns
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv