Vārda dienu svin: Andrejs, Andrievs, Andris
   


Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar attīstības programmām :: 16.11.2015 14:58:25

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodoti Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta, kā arī Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programmu projekti. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šīm programmām un paust savu viedokli!

 

Skrundas novada pašvaldība kopš 2013. gada decembra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienību, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju, Valsts Reģionālās attīstības aģentūru īsteno projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana". Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, projekta ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. Šim nolūkam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa ir veikusi Skrundas novada esošās situācijas apkopošanu un analīzi, tiekoties ar novada pagastu pakalpojumu pārvalžu, sociālās nozares un izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī kultūras un sporta darba organizatoriem. Savukārt ar Skrundas novada domes deputātiem, pašvaldības izpilddirektoru, attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem spriests par kopējiem novada attīstības virzieniem un diskutēts par prioritātēm, kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2016. līdz 2020. gadam.

Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija tiek veidota, atsaucoties ne vien uz Skrundas novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumentiem, kā Skrundas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam, bet galvenokārt uz īstermiņa plānošanas dokumentiem, atspoguļojot tuvākajā laikā iecerētos un reāli paveicamos darbus – kā tas norādīts pagastu attīstības programmu projektos, ar kuriem var iepazīties šeit:

Ar Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas paveikto var iepazīties projektam "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" izveidotajā sadaļā ŠEIT.

 

Komentāri
viedoklis :: 26.11.2015 18:25:39
Investīciju plānā paredzēta jauniešu centra izveide Skrundā.Samazinoties bērnu un jauniešu skaitam ,vai ir racionāli veidot otru jauniešu centru?
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv