Vārda dienu svin: Andrejs, Andrievs, Andris
   


Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Skrundas novada mārketinga stratēģiju :: 11.04.2016 10:28:58

Skrundas novada domes deputātiem vērtēšanai nodots Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas projekts. Aicinām arī iedzīvotājus iepazīties ar šo stratēģijas projektu un paust savu viedokli!

 

Skrundas novada pašvaldība kopš 2013. gada decembra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienību, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju, Valsts Reģionālās attīstības aģentūru īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto projektu "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana". Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, projekta ietvaros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām. Šim nolūkam Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupa ir veikusi Skrundas novada esošās situācijas apkopošanu un analīzi, tiekoties ar novada pagastu pakalpojumu pārvalžu, sociālās nozares un izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī kultūras un sporta darba organizatoriem. Savukārt ar Skrundas novada domes deputātiem, pašvaldības izpilddirektoru, attīstības nodaļas un būvvaldes speciālistiem spriests par kopējiem novada attīstības virzieniem un diskutēts par prioritātēm, kuras nepieciešams un iespējams īstenot Skrundas novada attīstībai no 2016. līdz 2020. gadam.

Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģija veidota, atsaucoties uz Skrundas novada pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokumentiem, kā Skrundas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam un Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam, kā arī uz īstermiņa plānošanas dokumentiem. Ar Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas projektu var iepazīties šeit:

12. aprīlī Rīgā notiks projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās vadības tīkla noslēguma sanāksme, kurā tīkla dalībnieki no projektā iesaistītajām pašvaldībām prezentēs no jauna izstrādātās vai papildinātās pašvaldību mārketinga stratēģijas un apspriedīs sasniegtos rezultātus, salīdzināmās datu bāzes izveidi, kā arī projekta ietvaros veiktos zinātniskos pētījumus.

Informāciju sagatavoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv