Vārda dienu svin: Maiga, Milija, Maigone
   


Notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde :: 29.05.2018 09:47:44

Š. g. 31. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks kārtējā Skrundas novada domes sēde.

DARBA KĀRTĪBA

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Izskatīts

Sagatavoja

Lēmuma

proj. Nr.

1.

Par piedalīšanos projektā “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas, Rudbāržu un Raņķu pagastā”

Apvienotajā komiteju sēdē

Attīstības nod.vad.

G. Rubežniece-Zute

86

2.

Par Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas slēgšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Izglītības nodaļas vad. I. Flugrāte

87

3.

Par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2018.gadam    

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

88

4.

Par Nīkrāces pagasta bibliotēkas vadītājas apstiprināšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

89

5.

Par biedrības “Lejaskurzeme” valdes priekšsēdētājas Sanitas UKAVICAS iesniegumu

Apvienotajā komiteju sēdē

Finanšu nod.vad.

I. Muceniece

90

6.

Par pilnvarojumu sniegt sabiedriskos siltuma apgādes pakalpojumus un līguma par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu Skrundas pilsētā noslēgšanu ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvaldības izpilddirektors

G. Putniņš

91

7.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

Apvienotajā komiteju sēdē

Pašvaldības izpilddirektors

G. Putniņš

92

8.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu pārdošanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

93

9.

Par telpu nodošanu nomā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

94

10.

Par telpu nomas līguma izbeigšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

95

11.

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Apvienotajā komiteju sēdē

Tehniskā sekretāre

D. Buķele

96

12.

Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajam objektam Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

97

13.

Par zemes gabala “Dārzi purvā”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 21.06.2017. nomas līguma Nr. 2.3.5.4/15/17 laušanu   

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

98

14.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – autoceļa “6278A001 Laidu ceļš”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

99

15.

Par valsts nekustamo īpašumu – autoceļu “V1272 Rudbārži Rudbāržu internātskola”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

100

16.

Par nekustamā īpašuma “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

101

17.

Par būvju īpašuma izveidošanu un nosaukuma “XXX”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

102

18.

Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam “XXX”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

103

19.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

104

20.

Par ēku īpašuma izveidošanu un adreses XXX, Skrunda, Skrundas novads, piešķiršanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

105

21.

Par nosaukuma “XXX”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, piešķiršanu un zemes vienības statusa noteikšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

106

22.

Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

107

23.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

108

24.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

109

25.

Par zemes vienības daļas iznomāšanu nekustamajā īpašumā “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

110

26.

Par zemes vienības “XXX”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, iznomāšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Zemes lietu spec.

N. Danenbergs

111

27.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Apvienotajā komiteju sēdē

Administratīvo lietu nod.vad.

I. Freimane

112

Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre

Komentāri
Šobrīd nav izveidots neviens komentārs.
<<< Iepriekšējā lapa 1 Nākamā lapa>>>

Pievienot komentāru
Vārds
Atcerēties mani
CAPTCHA
Ievadiet drošības kodu
:: Komentārs::
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Atlikušo simbolu skaits
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv